Informacje o mapach prognoz zanieczyszczeń powietrza - Główny inspektorat ochrony środowiska

Wskaźniki

Dzień

Typy map

Bardzo dobra - [µg/m³]
Dobra - [µg/m³]
Umiarkowana - [µg/m³]
Dostateczna - [µg/m³]
Zła - [µg/m³]
Bardzo zła - [µg/m³]

Prognoza na dzień:

Zmiana podkładu