Kontakt - Główny inspektorat ochrony środowiska

Kontakt

UWAGA!

Zgłoszenia dot. merytorycznej zawartości portalu i aplikacji mobilnej prosimy zgłaszać na adres sekretariatdm@gios.gov.pl. W przypadku wystąpienia problemów techniczno-informatycznych dot. funkcjonowania interfejsu API prosimy o kontakt na adres mailowy api@gios.gov.pl.

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 WARSZAWA

e-mail: gios@gios.gov.pl

kancelaria tel. 22 36 92 226

 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Paweł Ciećko
Sekretariat: Danuta Remiszewska
Tel./Fax. 22 825 04 65
tel. 22 36 92 208
e-mail: sekretariatgios@gios.gov.pl

 

p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Marek Surmacz
Sekretariat: -
tel. 22 36 92 567; fax. 22 36 92 610
e-mail: sekretariatzgios@gios.gov.pl

 

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Andrzej Długołęcki
Sekretariat: Martyna Witkowska
Tel./Fax. 22 825 98 15; tel. 22 36 92 630
e-mail: sekretariatdg@gios.gov.pl

 

Departament Monitoringu Środowiska

Dyrektor: Anna Katarzyna Wiech
Z-ca Dyrektora ds. wód: Małgorzata Marciniewicz-Mykieta

Z-ca Dyrektora ds. jakości powietrza: Barbara Toczko
Sekretariat: Monika Skolniak
tel. 22 36 92 281 tel./fax. 22 825 41 29
e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl

 

RWMŚ

Naczelnik

Adres

Telefon

e-mail

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy Jacek Goszczyński ul. P. Skargi 2,
85-018 Bydgoszcz
(52) 582 64 80 rwmsbydgoszcz@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie Barbara Dębska ul. Juliana Dunajewskiego 6/31,
31-133 Kraków
(12) 312 52 09 wew. 17 rwmskrakow@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi Bartłomiej Świątczak ul. Lipowa 16,
90-743 Łódź
(42) 632 15 20 rwmslodz@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku - Trakt św. Wojciecha 293D,
80-001 Gdańsk
(58) 765 95 52 rwmsgdansk@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Andrzej Szczygieł ul. Wita Stwosza 2,
40-036 Katowice
(32) 201 76 25 rwmskatowice@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach Urszula Tkaczuk al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
(41) 342 14 96 rwmskielce@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu Maria Pułyk ul. Czarna Rola 4,
61-625 Poznań
(61) 827 05 03 rwmspoznan@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie Alicja Roguska ul. Obywatelska 13,
20-092 Lublin
(81) 718 62 39 rwmslublin@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie Renata Jaroń-Warszyńska ul. Gen.M. Langiewicza 26,
35-101 Rzeszów
(17) 850 56 28 rwmsrzeszow@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku Dominik Polesiński ul. Ciołkowskiego 2/3,
15-264 Białystok
(85) 742 09 08 wew. 138 rwmsbialystok@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie Tomasz Zalewski ul. ks. Wacława Osińskiego 12/13,
10-011 Olsztyn
(89) 612 34 59 rwmsolsztyn@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze Przemysław Susek ul. Siemiradzkiego 19,
65-231 Zielona Góra
(68) 454 84 52 rwmszielonagora@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu Barbara Kwiatkowska-Szygulska ul. Chełmońskiego 14,
51-630 Wrocław
(71) 327 30 40 rwmswroclaw@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Barbara Barańska ul. Nysy Łużyckiej 42,
45-035 Opole
(77) 402 11 69 rwmsopole@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie Anna Bakierowska ul. Niemcewicza 26 pok.516,
71-520 Szczecin
(91) 443 62 11 rwmsszczecin@gios.gov.pl

 

Departament Inspekcji

Dyrektor: Bogusława Rutkowska
Sekretariat: Agnieszka Kłosowska
tel. 22 36 92 372; tel. 22 36 92 247 fax. 22 825 15 09
e-mail: sekretariatdi@gios.gov.pl

 

Departament Kontroli Gospodarowania Odpadami

Dyrektor: Izabela Szadura
Z-ca Dyrektora: Roman Jaworski
Sekretariat: Ilona Gryczon
tel. 22 36 92 220 fax. 22 36 92 302
e-mail: sekretariatdkgo@gios.gov.pl

 

Departament Organizacyjno-Finansowy

Dyrektor: Andrzej Deres
Sekretariat: Karolina Łagowska
tel. 22 36 92 405
e-mail: sekretariatdof@gios.gov.pl

 

Departament Prawny

Dyrektor: Grzegorz Mitura
Sekretariat:
tel. 22 36 92 229 fax. 22 36 92 610
e-mail: sekretariatdp@gios.gov.pl

 

Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego

Naczelnik: Frączkowski Tomasz
ul. Półłanki 76E
30-740 Kraków
tel. 12 257 00 44
e-mail: klrp@gios.gov.pl

 

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Dyrektor: Zdzisław Krajewski

tel. 601 991 497
e-mail: z.krajewski@gios.gov.pl

 

Stanowisko do spraw Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

kierujący komórką: Wiesław Sobczyk - Radca GIOŚ
tel. 22 36 92 521 tel/fax. 22 825 91 21
e-mail: w.sobczyk@gios.gov.pl