Główny inspektorat ochrony środowiska

Portal Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Dane dotyczące jakości powietrza prezentowane na Portalu są wytwarzane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) i Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska GIOŚ.

Na Portalu Jakości Powietrza dostępny jest serwis wizualizacji bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza z całej Polski ze stacji automatycznych.

W części OSTRZEŻENIA prezentujemy na bieżąco informacje o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych i poziomów ostrzegawczych zanieczyszczeń.

Dostępne są również archiwalne wyniki pomiarów z automatycznych i manualnych stacji pomiarowych do przeglądania i ściągnięcia w banku danych pomiarowych. Dodatkowo, dostępny jest szeroki zakres map dotyczące jakości powietrza (dane przestrzenne możliwe do przeglądania online i do ściągnięcia na komputer).

Portal posiada również bogate zasoby informacji na temat jakości powietrza w Polsce, systemu pomiarów i ocen jakości powietrza oraz programów ochrony powietrza.

Mamy nadzieję, że nasz Portal Jakości Powietrza będzie służył poszerzaniu wiedzy na temat jakości powietrza w Polsce, a poprzez wzrost świadomości społecznej przyczyni się do większej dbałości o jego jakość.