Główny inspektorat ochrony środowiska

Nowa wersja Portalu Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Dane dotyczące jakości powietrza prezentowane na Portalu są wytwarzane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska głównie przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ).

W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza uruchomiliśmy serwis wizualizacji bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza z całej Polski ze stacji automatycznych.

W części OSTRZEŻENIA prezentujemy na bieżąco informacje o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych i poziomów ostrzegawczych zanieczyszczeń.

Dostępne są również archiwalne wyniki pomiarów z automatycznych i manualnych stacji pomiarowych do przeglądania i ściągnięcia w banku danych pomiarowych. Dodatkowo, dostępny jest szeroki zakres map z zakresu jakości powietrza (dane przestrzenne do przeglądania i do ściągnięcia).

Portal posiada również dotychczasowe zasoby informacji na temat jakości powietrza w Polsce, systemu pomiarów i ocen jakości powietrza oraz programów ochrony powietrza. 

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że do końca grudnia 2015 r. będzie działał dotychczasowy portal jakości powietrza.

Mamy nadzieję, że nasz Portal Jakości Powietrza będzie służył poszerzaniu wiedzy na temat jakości powietrza w Polsce, a poprzez wzrost świadomości społecznej przyczyni się do większej dbałości o jego jakość.