Główny inspektorat ochrony środowiska
Aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce” dostępna na urządzenia z systemem Windows!

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacja mobilna Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska prezentująca bieżące dane o jakości powietrza w Polsce jest już dostępna na smartfony oraz komputery z systemem Windows.  Aplikacja dostępna była dotychczas na urządzenia z systemem Android i iOS (Apple).

Aplikacja pt. „Jakość powietrza w Polsce” prezentuje dane z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3). Dane aktualizowane są co godzinę.

Wyniki pomiarów podawane są w postaci indeksu jakości powietrza w sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”) z odpowiednio dobraną barwą kafelka (od zielonego, do brązowego), odnoszącą się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.

Informacje o jakości powietrza są prezentowane w postaci mapy, wykresów oraz zestawień szczegółowych wyników pomiarów.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:

• Przy dostępie do Internetu i usług lokalizacyjnych aplikacja po uruchomieniu na głównym ekranie pokazuje dane z najbliższej stacji pomiarowej lub z wybranych stacji, gdy lokalizacja jest wyłączona. Po wyborze ulubionej stacji aplikacja przy wyłączonym GPS domyślnie pokazuje dane z tej stacji.

• Aplikacja wysyła powiadomienia „push” w przypadku wystąpienia przekroczeń poziomów informowania lub alarmowych zanieczyszczeń oraz przy publikacji nowych aktualności na portalu jakości powietrza GIOŚ.

• Aplikacja jest dostępna w systemie Windows na smartfon i komputer.

 

Aplikacja jest bezpłatna! Można ją pobrać ze Sklepu Microsoft przez link (https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/jakosc-powietrza-w-polsce/9nblggh40k42) lub wpisując w Sklepie Microsoft „Jakość powietrza w Polsce”.

 

GŁÓWNE ELEMENTY APLIKACJI:

DANE Z NAJBLIŻSZEJ STACJI – wyświetlanie bieżących danych dotyczących stężeń zanieczyszczeń ze stacji znajdującej się najbliżej użytkownika (przy włączonej lokalizacji GPS) lub z uprzednio wybranej ulubionej stacji, jeżeli lokalizacja GPS jest wyłączona.

MAPA – wyświetlanie na mapie bieżących danych dotyczących zanieczyszczeń ze wszystkich stacji automatycznych PMŚ w Polsce w postaci indeksu lub dla poszczególnych zanieczyszczeń.

WYSZUKAJ STACJĘ – funkcja wyszukiwania działających w ramach PMŚ automatycznych stacji pomiarowych, pozwalająca na szybkie wyświetlenie danych po wpisaniu adresu (miejscowość lub ulica).

ULUBIONA STACJA – bez konieczności używania lokalizacji GPS telefonu, można przejść od razu do swojej ulubionej stacji.

OSTRZEŻENIA – powiadomienia o wystąpieniu wysokich stężeń zanieczyszczeń, przekraczających poziomy informowania lub alarmowe.

AKTUALNOŚCI – informacje o aktualnościach zamieszczanych na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ (np. informacje o publikacji raportów, opracowań, komunikatów).

ODWIEDŹ PORTAL GIOŚ – przekierowanie do Portalu Jakości Powietrza GIOŚ.

O PROGRAMIE – informacje na temat aplikacji oraz przekierowanie do podstrony Portalu Jakości Powietrza GIOŚ zawierającej informacje o aplikacji mobilnej. 

WIDGET (widżet) – graficzny element na pulpicie smartfonu wyświetlający dane z wybranych stacji. Dla systemu Windows możliwość włączenia dwóch kafelków (Live Tile).

SAMOUCZEK –  poradnik o aplikacji i jej funkcjach (wyświetla się jedynie po pierwszym uruchomieniu).

Aplikacja została wykonana w ramach projektu "Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie" w ramach Programu Operacyjnego PL03 "Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Aplikacja jest oficjalnym produktem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

Zrzuty ekranu:

 

 

Bądź dobrze poinformowany i sprawdzaj aktualną jakość powietrza!