Główny inspektorat ochrony środowiska

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 w dużych miastach i aglomeracjach

W dniu 5 września 2017 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2017 r. zawierające dwa wykazy. Pierwszy wykaz  obejmuje aglomeracje i miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w których wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 obliczona dla roku 2016 przekroczyła wartość pułapu stężenia ekspozycji. Drugi wykaz, obejmuje aglomeracje i miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w których wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 nie przekroczyła wartości pułapu stężenia ekspozycji (20 µg/m3).

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2016 wynosi 22 µg/m3.