Główny inspektorat ochrony środowiska

Krótkoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym

Na portalu w MENU w zakładce "Prognozy jakości powietrza > Krótkoterminowe" codziennie rano są prezentowane trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym dla całej Polski oraz poszczególnych województw.

Prognozy ozonu będą dostępne do 30 września br. Oprócz map na portalu prezentowane są prognozy jednogodzinnych stężeń ozonu dla najbliższej doby w postaci animacji zarówno dla całego kraju, jak i osobno dla poszczególnych województw.

Głównym celem realizacji prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym jest zapewnienie społeczeństwu oraz organom odpowiedzialnym za informowanie społeczeństwa i inicjowanie działań zapobiegawczych i naprawczych bieżącej informacji o możliwości przekroczenia alertowych stężeń ozonu w powietrzu.

Jako narzędzie obliczeniowe używany jest globalny model chemii troposfery GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality). Prognozy są realizowane, w siatce o rozdzielczości 5 km, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zachęcamy do korzystania z prognoz krótkoterminowych dla ozonu troposferycznego dostępnych pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/air_quality_forecast_short_term_info.