Główny inspektorat ochrony środowiska

Ocena zanieczyszczenia powietrza rtęcią na stacjach tła regionalnego w Polsce za 2017 rok

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport dotyczący oceny zanieczyszczenia powietrza rtęcią na stacjach tła regionalnego w Polsce

za 2017 rok. Raport, podobnie jak w latach ubiegłych, obejmuje analizę wyników pomiarów rtęci w powietrzu atmosferycznym, depozycję rtęci do podłoża, jak również analizę wyników pomiarów rtęci na tle poprzednich siedmiu lat (2010-2016) oraz analizę wyników stężeń rtęci z krajowych stacji objętych oceną na tle stężeń z analogicznych stacji europejskich. Raport dostępny jest na podstronie Portalu Jakości Powietrza w zakładce Regionalne tło zanieczyszczeń  - Program UE – Stacje pomiarowe.

Zapraszamy do lektury.