Główny inspektorat ochrony środowiska

Przerwa w działaniu Portalu Jakość Powietrza i aplikacji mobilnych!

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi od godz. 18:00 24 czerwca 2019r. do godz. 6:00 25 czerwca 2019r. nastąpi przerwa w dostępie do bieżących danych o jakości powietrza w Polsce, zarówno poprzez Portal Jakość Powietrza GIOŚ, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce", jak również poprzez aplikacje korzystające z publicznego interfejsu programistycznego API.

Jednocześnie informujemy, że w czasie prac modernizacyjnych pomiary na stacjach monitoringu jakości powietrza będą prowadzone, a wyniki pomiarów  będą gromadzone. Po wznowieniu prezentacji danych na Portalu Jakość Powietrza i w aplikacjach dostępne będą również wyniki pomiarów z okresu prowadzonych prac modernizacyjnych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.