Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak danych pomiarowych ze stacji monitoringu jakości powietrza przy ul. Wokalnej w Warszawie

    Informujemy, że z powodu  awarii automatycznego miernika pyłu PM10 i PM2,5 na  stacji monitoringu jakości powietrza przy ul. Wokalnej w Warszawie (kod stacji: MzWarWokalna) nastąpiła przerwa w prowadzeniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Pomiary zostaną uruchomione niezwłocznie po dokonaniu naprawy analizatora.
    Jednocześnie informujemy, że na ww. stacji stale prowadzone są manualne pomiary pyłu PM2,5, których wyniki będą dostępne na Portalu Jakość Powietrza w zakładce: Wyszukiwanie danych pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives po około 1-1,5 miesiącach od poboru próby, zgodnie z procedurami związanymi z wykonywaniem tego typu pomiarów (więcej informacji dot. systemu monitoringu jakości powietrza znajdą Państwo pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/measuring_air_assessment_measurings).