Główny inspektorat ochrony środowiska

Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 w dużych miastach i aglomeracjach

W dniu 30 września 2019 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. zawierające dwa wykazy.
Pierwszy wykaz obejmuje aglomeracje i miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w których wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 obliczona dla roku 2018 przekroczyła wartość pułapu stężenia ekspozycji.

Drugi wykaz obejmuje aglomeracje i miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w których wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 nie przekroczyła wartości pułapu stężenia ekspozycji (20 µg/m3).

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2018 wynosi 22 µg/m3.