Główny inspektorat ochrony środowiska

Prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym

Zachęcamy do odwiedzania modułu Prognozy zanieczyszczeń powietrza, gdzie prezentowane są mapy prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym (O3) dla obszaru całej Polski oraz poszczególnych województw. Prognozy na dzień bieżący i dwa kolejne dni publikowane będą codziennie w okresie od 1 kwietnia do 30 września.

Prognozowane stężenia prezentowane są w postaci trzech typów map:
- prognoza stężeń 1-godzinnych (z animacją modelowania co 1 godzinę),
- prognoza maksymalnego stężenia dobowego - maksymalne wartości 1-godzinne spośród wszystkich 24 wyników dla danego punktu dla wybranego dnia (mapa statyczna - bez animacji),
- prognoza maksymalnego 8-godzinnego stężenia kroczącego (mapa statyczna - bez animacji).

Mapy prognoz ozonu prezentowane są jako domyślne dla modułu Prognoz zanieczyszczeń powietrza, aby wyświetlić prognozę zanieczyszczeń powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 lub dwutlenku azotu (NO2) należy wybrać właściwy Wskaźnik z panelu widocznego w prawej części ekranu (ponad mapą dla wersji mobilnej).

Prognozy zanieczyszczeń powietrza prezentowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykonuje Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) na podstawie art. 88, ust. 7 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).