Główny inspektorat ochrony środowiska

Obwieszczenie Ministra Klimatu w sprawie wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 w dużych miastach i aglomeracjach

 

W dniu 14 września 2020 r. w Monitorze Polskim   zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 8 września 2020 r. zawierające: 

  • wykaz aglomeracji i miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w których wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 obliczona dla roku 2019 przekroczyła wartość pułapu stężenia ekspozycji,
  • wykaz aglomeracji i miast o liczbie mieszkańców wiekszej niż 100 tysięcy, w których wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 nie przekroczyła wartości pułapu stężenia ekspozycji (20 µg/m3).

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2019 wynosi 21 µg/m3.