Główny inspektorat ochrony środowiska

Zweryfikowane wyniki pomiarów za 2019 rok dostępne w Banku danych pomiarowych


W zakładce „Bank danych pomiarowych” udostępnione zostały zweryfikowane wyniki pomiarów jakości powietrza wykonanych w roku  2019 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.  Folder „Wyniki pomiarów z 2019 roku” zawierający zestawienia wyników pomiarów w postaci przejrzystych  tabel  dostępny jest w sekcji „Przygotowane dane do pobrania”.
Jednocześnie dokonano aktualizacji zestawienia „Statystyki z lat 2000-2019”. Udostępniona została również zaktualizowana informacja o stacjach i stanowiskach pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska do 2019 r. i jest dostępna w pliku pn. „Metadane - stacje i stanowiska pomiarowe”.