Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat GIOŚ z dnia 4.01.2021 r. w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce


 

W dniu 3 stycznia 2021 r. poziom informowania, oznaczający średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 powyżej 100 µg/m3, został przekroczony:

  • w województwie opolskim: w Strzelcach Opolskich (107,4 µg/m3), w Kędzierzynie-Koźlu (100,8 µg/m3),
  • w województwie małopolskim: w Niepołomicach (104,3 µg/m3), w Skawinie (103,8  µg/m3),
  • w województwie śląskim: w Wodzisławiu Śląskim (123,9 µg/m3), w Goczałkowicach (101,6 µg/m3), w Raciborzu (130,2 µg/m3), w Rybniku (108,7 µg/m3), w Zabrzu  (133,3 µg/m3),
  • w województwie dolnośląskim:  w  Kłodzku (115,1 µg/m3), w Nowej Rudzie (143,6 µg/m3).Mapa ostrzeżeń prezentująca przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z 3 stycznia 2021 w woj. małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskimMapa ostrzeżeń prezentująca informacje o wystąpieniu przekroczeń poziomu informowania i alarmowego dla pyłu PM10 w dniu 03 stycznia  br., https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warningsW dniu dzisiejszym wysokie stężenia pyłów występują w południowo-zachodniej części Polski. Najwyższe stężenia jednogodzinne pyłu PM10 występują na stacjach monitoringu jakości powietrza (dane z godziny 9:00):

  • w województwie lubuskim: we Wschowie (121,6 µg/m³),
  • w województwie dolnośląskim: w Nowej Rudzie (135,8 µg/m³),
  • w województwie opolskim: w Kędzierzynie-Koźlu (117,4 µg/m³), w Strzelcach Opolskich (136,8 µg/m³),
  • w województwie śląskim: w Wodzisławiu Śląskim (156,1 µg/m³), w Raciborzu (118,8 µg/m³),  w Zawierciu (116,4 µg/m³), w Rybniku (113,1 µg/m³), w Goczałkowicach-Zdrój (110,6 µg/m³), 
  • w województwie małopolskim: w Krakowie na stacji przy al. Krasińskiego (117,0 µg/m³), oraz przy ul. Bulwarowej (110,4 µg/m³).

Wartości godzinnych nie należy bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3, ponieważ jest to wartość stężenia dobowego a nie jednogodzinnego.

mapa bieżących danych pomiarowych - indeks jakości powietrza pyłu PM10 godz. 09:00 04.01.2021
Mapa prezentująca Indeks jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10, dane pomiarowe z godz. 9:00  04  stycznia br.,  https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current


Prognozy zanieczyszczenia powietrza opracowywane przez Instytut Ochrony Środowiska - PIB wskazują na utrzymanie się w dniu dzisiejszym wysokich stężeń pyłu PM10 na obszarze Polski południowej i południowo-zachodniej.

Mapa prezentująca prognozę stężeń średniodobowych pyłu PM10 na dzień 04 stycznia br
Mapa prezentująca prognozę stężeń średniodobowych pyłu PM10 na dzień 04 stycznia br., opracowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution


Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza wraz z informacjami zdrowotnymi są dostępne na portalu „Jakość powietrza”  oraz poprzez aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce”, ponadto w module Prognozy zanieczyszczeń powietrza portalu prezentowane są trzydniowe prognozy jakości powietrza dla obszaru całej Polski w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2).

Według prognozy IMGW-PIB w dniu 4 stycznia br. w centrum i na południowym wschodzie zaznaczać się będzie  wpływ ciepłego frontu  atmosferycznego, oddzielający chłodniejsze masy powietrza napływające nad pozostały obszar Polski. Temperatura w  dzień od 0oC w Suwałkach i Szczecinie, do 5oC w Rzeszowie. Na północy możliwe są opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże,  lokalne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem oraz mgły ograniczające widzialność do 200 m. Wiatr słaby, w górach umiarkowany. Obecność mgieł i mała prędkość wiatru będą sprzyjać kumulacji zanieczyszczeń. W dniu 5 stycznia  br. spodziewana jest poprawa stanu jakości powietrza za sprawą prognozowanych na jutro opadów oraz silniejszego wiatru.