Główny inspektorat ochrony środowiska
Prognozy jakości powietrza w aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce”!


Widok menu aplikacji mobilnejZachęcamy do pobrania nowej wersji aplikacji mobilnej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Jakość powietrza w Polsce”, rozbudowanej o moduł prognoz jakości powietrza,  dostępnej na systemy operacyjne iOS i Android.

Wejdź na platformę App Store  aby pobrać aktualizację aplikacji na system operacyjny iOS. Dla systemu operacyjnego Android aktualnie dostępne są dwie wersje aplikacji w sklepie Google Play:


W odświeżonym widoku menu nowej wersji aplikacji wyróżniono jej najważniejsze funkcjonalności:

 • Dane z najbliższej stacji
   
 • Mapa danych bieżących - do widoku mapy danych bieżących w prawym górnym rogu dodano przycisk Legendy w postaci nowej ikony  odsyłającej do rozbudowanego opisu Indeksu Jakości Powietrza oraz indeksów poszczególnych zanieczyszczeń.Ikona legendy aplikacji
   
 • Mapa prognoz – nowy moduł prezentujący prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10, dwutlenkiem azotu (NO2), w sezonie zimowym dwutlenkiem siarki (SO2),
  a w sezonie letnim ozonem troposferycznym (O3).  Wybór zanieczyszczenia, typu mapy oraz dnia (prognoza na dzień bieżący i dwa kolejne dni), dokonywany jest za pomocą intuicyjnego panelu ustawień. Szczegółowy opis nowego modułu Map prognoz oraz pozostałych funkcjonalności wraz z instrukcjami znajdą Państwo na dedykowanej podstronie  Aplikacji „Jakość Powietrza w Polsce”.  Prezentowane prognozy jakości powietrza są opracowywane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i są codziennie aktualizowane.
   

Moduły prognoz: mapa stężeń 1-h dla pyłu PM10 na 4.01.2021, Mapa prezentująca okno ustawień, mapa prezentująca legendę
 

Aplikacja mobilna Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska„Jakość powietrza w Polsce” pozwala na szybki i łatwy dostęp do informacji o aktualnym i prognozowanym stanie jakości powietrza w Polsce. Prezentowane przez aplikację wyniki pomiarów wytwarzane są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska za pomocą analizatorów automatycznych. W pomiarach zanieczyszczeń gazowych stosowane są wyłącznie referencyjne metodyki pomiarów, a w przypadku zanieczyszczeń pyłowych (pył PM10, pył PM2,5) metodyki równoważne metodyce referencyjnej, co zapewnia wysoką jakość danych.

Rozbudowę aplikacji sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.