Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Po wybraniu województwa (lub wielu) należy kliknąć przycisk + (plus po prawej stronie) w celu dodania tej opcji do wyszukiwania.
Istnieje możliwość wyboru wyszukiwania wielu województw, powiatów i gmin, a także wielu zanieczyszczeń. W razie braku określenia konkretnego województwa lub innych parametrów wyszukiwania, pod uwagę brane są wszystkie dostępne opcje.
Poprzez narzędzie do wyszukiwania danych można pobrać dane z wielu stanowisk pomiarowych (zanieczyszczeń) znajdujących się na pojedynczej stacji lub dane z jednego stanowiska pomiarowego dla wielu stacji.
Dla danych 24-godzinnych maksymalny wybrany okres czasu to 365 dni natomiast maksymalna liczba wybranych stanowisk pomiarowych (zanieczyszczeń) to 60. Dla danych godzinnych maksymalny wybrany okres czasu to 30 dni natomiast maksymalna liczba wybranych stanowisk pomiarowych to 40. W przypadku wyszukiwania danych starszych niż 2 lata rekomendujemy korzystanie z plików zip (nie wszystkie dane archiwalne mogą być dostępne poprzez wyszukiwarkę danych).

      Stanowiska pomiarowe
      Stanowiska pomiarowe
      WybierzKod stacji ▼Nazwa stacjiZanieczyszczenieTyp pomiaru