Wykres danych pomiarowych Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 13 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Actual date and hour: 2019-06-17 02:00
LdPioTrKraPr (Piotrków Tryb.-Krakowskie Przedmieście) 2014-08-18 - Jun 17, 2019

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.