Wykres danych pomiarowych Zgierz, ul. Mielczarskiego 1 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Zgierz , ul. Mielczarskiego 1

Aktualna data i godzina: 2021-11-27 12:00
LdZgieMielcz (Zgierz, ul. Mielczarskiego) 2014-08-18 - 2021-11-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Zgierz , ul. Mielczarskiego 1

Aktualna data i godzina: 2021-11-27 12:00

FreeMarker template error: When calling macro "putEmbeddedContentText", required parameter "content" (parameter #1) was specified, but had null/missing value. Tip: If the parameter value expression on the caller side is known to be legally null/missing, you may want to specify a default value for it with the "!" operator, like paramValue!defaultValue. The failing instruction (FTL stack trace): ---------- ==> @mac.putEmbeddedContentText table_nod... [in template "current/current_station_chart.ftl" at line 81, column 65] ---------- Java stack trace (for programmers): ---------- freemarker.core._MiscTemplateException: [... Exception message was already printed; see it above ...] at freemarker.core.Macro$Context.sanityCheck(Macro.java:249) at freemarker.core.Macro$Context.runMacro(Macro.java:206) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:694) at freemarker.core.UnifiedCall.accept(UnifiedCall.java:116) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:265) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:93) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:265) at freemarker.core.Environment.process(Environment.java:243) at freemarker.template.Template.process(Template.java:277) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.processTemplate(FreeMarkerView.java:366) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.doRender(FreeMarkerView.java:283) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.renderMergedTemplateModel(FreeMarkerView.java:233) at org.springframework.web.servlet.view.AbstractTemplateView.renderMergedOutputModel(AbstractTemplateView.java:167) at org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:262) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1180) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:950) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:852) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:882) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:778) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:635) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:742) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:230) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at net.bull.javamelody.MonitoringFilter.doFilter(MonitoringFilter.java:232) at net.bull.javamelody.MonitoringFilter.doFilter(MonitoringFilter.java:209) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at pl.evertop.pjp.web.security.CORSFilter.doFilterInternal(CORSFilter.java:20) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:76) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at com.opensymphony.sitemesh.webapp.SiteMeshFilter.obtainContent(SiteMeshFilter.java:129) at com.opensymphony.sitemesh.webapp.SiteMeshFilter.doFilter(SiteMeshFilter.java:77) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:311) at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:116) at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:83) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:113) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:101) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter.doFilter(AnonymousAuthenticationFilter.java:113) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.servletapi.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilter(SecurityContextHolderAwareRequestFilter.java:54) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.savedrequest.RequestCacheAwareFilter.doFilter(RequestCacheAwareFilter.java:45) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.authentication.www.BasicAuthenticationFilter.doFilter(BasicAuthenticationFilter.java:150) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.authentication.AbstractAuthenticationProcessingFilter.doFilter(AbstractAuthenticationProcessingFilter.java:182) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:105) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:87) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:173) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:346) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:259) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:88) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:76) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:198) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:478) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:80) at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:624) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:341) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:783) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:798) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1441) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)