Warszawa, Bajkowa 17/21 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , Bajkowa 17/21

Informacje podstawowe
Kod krajowy MzWarBajkowa
Kod międzynarodowy PL0717A
Strefa Aglomeracja Warszawska
Nazwa stacji Warszawa-Bajkowa
Adres Warszawa , Bajkowa 17/21
Wsp. WGS84 Φ 52,188474
λ 21,176233
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 482497,66
y: 648717,84
Data rozpoczęcia pomiarów 2019-01-01
Wysokość n.p.m. 90 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru miejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
ołów w PM10 24-godzinny próby łączone
arsen w PM10 24-godzinny próby łączone
pył zawieszony PM2.5 1-godzinny ciągły (automatyczny)
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)
kadm w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
nikiel w PM10 24-godzinny próby łączone