Ciechocinek, ul. Tężniowa - Park Tężniowy - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ciechocinek , ul. Tężniowa - Park Tężniowy

Informacje podstawowe
Kod krajowy KpCiechTezni
Kod międzynarodowy PL0066A
Strefa strefa kujawsko - pomorska
Nazwa stacji Ciechocinek
Adres Ciechocinek , ul. Tężniowa - Park Tężniowy
Wsp. WGS84 Φ 52,888422
λ 18,780908
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 558122,32
y: 485263,21
Data rozpoczęcia pomiarów 1995-04-05
Wysokość n.p.m. 44 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru podmiejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
indeno(1,2,3-cd)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
m,p-ksylen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
nikiel w PM10 24-godzinny próby łączone
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ozon 1-godzinny ciągły (automatyczny)
o-ksylen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ołów w PM10 24-godzinny próby łączone
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
toluen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
arsen w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(a)antracen w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(b)fluoranten w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(j)fluoranten w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(k)fluoranten w PM10 24-godzinny próby łączone
benzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
kadm w PM10 24-godzinny próby łączone
dibenzo(a,h)antracen w PM10 24-godzinny próby łączone
etylobenzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)