Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Informacje podstawowe
Kod krajowy DsLegAlRzecz
Kod międzynarodowy PL0190A
Strefa miasto Legnica
Nazwa stacji Legnica - Rzeczypospolitej
Adres Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12
Wsp. WGS84 Φ 51,204503
λ 16,180513
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 374641,49
y: 303104,84
Data rozpoczęcia pomiarów 2004-10-01
Wysokość n.p.m. 122 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru miejski
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
benzen 1-godzinny ciągły (automatyczny)
kadm w PM10 24-godzinny próby łączone
tlenek węgla 1-godzinny ciągły (automatyczny)
nikiel w PM10 24-godzinny próby łączone
dwutlenek azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
tlenki azotu 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ozon 1-godzinny ciągły (automatyczny)
ołów w PM10 24-godzinny próby łączone
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM2.5 24-godzinny codzienny
dwutlenek siarki 1-godzinny ciągły (automatyczny)
arsen w PM10 24-godzinny próby łączone
pył zawieszony PM10 1-godzinny ciągły (automatyczny)