Wejherowo, pl. Jakuba Wejhera 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Wejherowo , pl. Jakuba Wejhera 8

Informacje podstawowe
Kod krajowy PmWejhPlWejh
Kod międzynarodowy PL0169A
Strefa strefa pomorska
Nazwa stacji WIOŚ Wejherowo - Jakuba Wejhera
Adres Wejherowo , pl. Jakuba Wejhera 8
Wsp. WGS84 Φ 54,601139
λ 18,239361
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 748857,99
y: 450876,78
Data rozpoczęcia pomiarów 2003-07-01
Wysokość n.p.m. 30 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru miejski
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
benzo(a)antracen w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(b)fluoranten w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(j)fluoranten w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(k)fluoranten w PM10 24-godzinny próby łączone
dibenzo(a,h)antracen w PM10 24-godzinny próby łączone
indeno(1,2,3-cd)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny