Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, ul. Zdrojowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , ul. Zdrojowa

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , ul. Zdrojowa

Aktualna data i godzina: 2020-06-05 07:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Augustów , ul. Zdrojowa (strona 1 z 6 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
27.05.2020, 01:00
27.05.2020, 02:00
27.05.2020, 03:00
27.05.2020, 04:00
27.05.2020, 05:00
27.05.2020, 06:00
27.05.2020, 07:00
27.05.2020, 08:00
27.05.2020, 09:00
27.05.2020, 10:00
27.05.2020, 11:00
27.05.2020, 12:00
27.05.2020, 13:00
27.05.2020, 14:00
27.05.2020, 15:00
27.05.2020, 16:00
27.05.2020, 17:00
27.05.2020, 18:00
27.05.2020, 19:00
27.05.2020, 20:00
27.05.2020, 21:00
27.05.2020, 22:00
27.05.2020, 23:00
28.05.2020, 00:00
28.05.2020, 01:00
28.05.2020, 02:00
28.05.2020, 03:00
28.05.2020, 04:00
28.05.2020, 05:00
28.05.2020, 06:00
28.05.2020, 07:00
28.05.2020, 08:00
28.05.2020, 09:00
28.05.2020, 10:00
28.05.2020, 11:00
28.05.2020, 12:00
28.05.2020, 13:00
28.05.2020, 14:00
28.05.2020, 15:00
28.05.2020, 16:00
28.05.2020, 17:00
28.05.2020, 18:00
28.05.2020, 19:00
28.05.2020, 20:00
28.05.2020, 21:00
28.05.2020, 22:00
28.05.2020, 23:00
29.05.2020, 00:00
Minimum
Maksimum
Średnia

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.