Dane pomiarowe tabele stacji Nowy Targ, Plac Słowackiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nowy Targ , Plac Słowackiego

Dane pomiarowe tabele stacji: Nowy Targ , Plac Słowackiego

Aktualna data i godzina: 2021-01-20 07:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Nowy Targ , Plac Słowackiego (strona 1 z 6 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
11.01.2021, 01:00 121,4 5,6
11.01.2021, 02:00 103,2 5,9
11.01.2021, 03:00 88,4 5,5
11.01.2021, 04:00 97,3 6,3
11.01.2021, 05:00 64,4 5,2
11.01.2021, 06:00 64,6 4,3
11.01.2021, 07:00 79 4,9
11.01.2021, 08:00 72,9 4,5
11.01.2021, 09:00 73,8 4,2
11.01.2021, 10:00 73,5 4,6
11.01.2021, 11:00 65,1 4,5
11.01.2021, 12:00 59,5 4,8
11.01.2021, 13:00 61,6 4,9
11.01.2021, 14:00 60,1 5,4
11.01.2021, 15:00 56,2 5,3
11.01.2021, 16:00 96,3 5,2
11.01.2021, 17:00 110,7 5,2
11.01.2021, 18:00 178,2 6,1
11.01.2021, 19:00 221 6,2
11.01.2021, 20:00 271,7 8,6
11.01.2021, 21:00 299,6 9,9
11.01.2021, 22:00 295,9 9,6
11.01.2021, 23:00 251,2 10
12.01.2021, 00:00 198,7 8,7
12.01.2021, 01:00 186,9 9,2
12.01.2021, 02:00 183,2 10,3
12.01.2021, 03:00 190,8 10,3
12.01.2021, 04:00 185,5 9,9
12.01.2021, 05:00 216,6 17,5
12.01.2021, 06:00 184,3 25,3
12.01.2021, 07:00 193,2 27,1
12.01.2021, 08:00 210,5 24,9
12.01.2021, 09:00 213,3
12.01.2021, 10:00 196,6 21,6
12.01.2021, 11:00 137,8 19,7
12.01.2021, 12:00 132,9 17,6
12.01.2021, 13:00 64,3 14,6
12.01.2021, 14:00 54,1 14,6
12.01.2021, 15:00 33,2 11,1
12.01.2021, 16:00 24,8 10
12.01.2021, 17:00 32,4 10,4
12.01.2021, 18:00 51,7 10,8
12.01.2021, 19:00 43,5 11,1
12.01.2021, 20:00 31,6 10,2
12.01.2021, 21:00 27,5 9,7
12.01.2021, 22:00 15,5 9,6
12.01.2021, 23:00 19,9 9,6
13.01.2021, 00:00 10,9 8,7
Minimum 7,6 3
Maksimum 431,4 28,4
Średnia 64,5 6,6
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.