Dane pomiarowe tabele stacji Nowy Targ, Plac Słowackiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nowy Targ , Plac Słowackiego

Dane pomiarowe tabele stacji: Nowy Targ , Plac Słowackiego

Aktualna data i godzina: 2020-12-05 12:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Nowy Targ , Plac Słowackiego (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
03.12.2020, 01:00 152,4 19,3
03.12.2020, 02:00 156,9 23,6
03.12.2020, 03:00 146,7 26,3
03.12.2020, 04:00 154,8 27
03.12.2020, 05:00 163,6 21,3
03.12.2020, 06:00 131,5 29,2
03.12.2020, 07:00 164,3 39,5
03.12.2020, 08:00 193,6 49,6
03.12.2020, 09:00 172,5 33,5
03.12.2020, 10:00 205,9 40,8
03.12.2020, 11:00 218,8 29,9
03.12.2020, 12:00 171,6 21
03.12.2020, 13:00 159,7 33,9
03.12.2020, 14:00 149,6 46,9
03.12.2020, 15:00 171,1 62,6
03.12.2020, 16:00 149,4 50,1
03.12.2020, 17:00 47,7
03.12.2020, 18:00 23,6 24,6
03.12.2020, 19:00 25 22,5
03.12.2020, 20:00 28,9 23,5
03.12.2020, 21:00 23,1 23,4
03.12.2020, 22:00 21,3 22,9
03.12.2020, 23:00 22,3 23,7
04.12.2020, 00:00 20,3 20,3
04.12.2020, 01:00 14,4 19,2
04.12.2020, 02:00 9,7 18,5
04.12.2020, 03:00 9,7 17,7
04.12.2020, 04:00 10,4 21,4
04.12.2020, 05:00 13,1 22,3
04.12.2020, 06:00 17 23,7
04.12.2020, 07:00 21 24,3
04.12.2020, 08:00 22,9 24,8
04.12.2020, 09:00 23,3 23,4
04.12.2020, 10:00 34,3 28,5
04.12.2020, 11:00 18,3 21,7
04.12.2020, 12:00 13,9 19
04.12.2020, 13:00 17,2 19,1
04.12.2020, 14:00 14,8 19,3
04.12.2020, 15:00 16,3 17,5
04.12.2020, 16:00 16,1 17,2
04.12.2020, 17:00 22,9 18,4
04.12.2020, 18:00 25,6 19,2
04.12.2020, 19:00 20,7 19,1
04.12.2020, 20:00 18,4 18,6
04.12.2020, 21:00 24,4 15,5
04.12.2020, 22:00 28,7 15,4
04.12.2020, 23:00 34,3 20,4
05.12.2020, 00:00 55,6 24,9
Minimum 8,8 13,5
Maksimum 218,8 62,6
Średnia 63,2 25,5
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.