Dane pomiarowe tabele stacji Nowy Targ, Plac Słowackiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nowy Targ , Plac Słowackiego

Dane pomiarowe tabele stacji: Nowy Targ , Plac Słowackiego

Aktualna data i godzina: 2021-09-28 00:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Nowy Targ , Plac Słowackiego (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
26.09.2021, 01:00 38,6 9,1
26.09.2021, 02:00 43,7 7,2
26.09.2021, 03:00 39,7 7,7
26.09.2021, 04:00 45,9 5,6
26.09.2021, 05:00 34,8 4,7
26.09.2021, 06:00 29,9 3,6
26.09.2021, 07:00 27,1 4,5
26.09.2021, 08:00 31,5 7,8
26.09.2021, 09:00 27,7 7,1
26.09.2021, 10:00 16,3 9,6
26.09.2021, 11:00 25,8 8,2
26.09.2021, 12:00 20,3 3,5
26.09.2021, 13:00 19,8 3,7
26.09.2021, 14:00 14,7 2,6
26.09.2021, 15:00 13,1 2,9
26.09.2021, 16:00 9,3 3,5
26.09.2021, 17:00 14,7 3
26.09.2021, 18:00 16,4 4,2
26.09.2021, 19:00 16 5,5
26.09.2021, 20:00 27,9 6,7
26.09.2021, 21:00 29,3 5,9
26.09.2021, 22:00 46,1 5,4
26.09.2021, 23:00 35,3 5,7
27.09.2021, 00:00 37,9 5,1
27.09.2021, 01:00 34,9 4,6
27.09.2021, 02:00 24,7 4,4
27.09.2021, 03:00 22,1 2,5
27.09.2021, 04:00 18,9 3,3
27.09.2021, 05:00 15,7 3,6
27.09.2021, 06:00 15,2 4,2
27.09.2021, 07:00 17,6 4,9
27.09.2021, 08:00 21,5 4,2
27.09.2021, 09:00 23,4 4,2
27.09.2021, 10:00 13,6 5,6
27.09.2021, 11:00 25,8 5,1
27.09.2021, 12:00 20,3 4,6
27.09.2021, 13:00 26,3 5
27.09.2021, 14:00 19,1 4,6
27.09.2021, 15:00 18,6 4,6
27.09.2021, 16:00 19,3 4,1
27.09.2021, 17:00 20,8 3,9
27.09.2021, 18:00 23,4 4,4
27.09.2021, 19:00 26,3 4
27.09.2021, 20:00 20,9 5,2
27.09.2021, 21:00 29 5,9
27.09.2021, 22:00 32,3 6,5
27.09.2021, 23:00 54,3 7,1
28.09.2021, 00:00 48,9 6,2
Minimum 9,3 2,5
Maksimum 54,3 9,6
Średnia 26,1 5,1
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Nowy sposób prezentowania jednogodzinnych pomiarów stężeń benzenu i tlenku węgla!
Zapoznaj się z opisem zmian klikając w przycisk "Informacje o mapie" pod mapą lub "więcej informacji" pod legendą


Mapa prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych. Dane ze stanowisk manualnych dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.