Dane pomiarowe tabele stacji Nowy Targ, Plac Słowackiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nowy Targ , Plac Słowackiego

Dane pomiarowe tabele stacji: Nowy Targ , Plac Słowackiego

Aktualna data i godzina: 2021-01-20 06:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Nowy Targ , Plac Słowackiego (strona 2 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
20.01.2021, 01:00 83,2 28,4
20.01.2021, 02:00 18,1 10,9
20.01.2021, 03:00 12 7,8
20.01.2021, 04:00 8,3 6,8
20.01.2021, 05:00 7,6 5,9
20.01.2021, 06:00 5,7
20.01.2021, 07:00
20.01.2021, 08:00
20.01.2021, 09:00
20.01.2021, 10:00
20.01.2021, 11:00
20.01.2021, 12:00
20.01.2021, 13:00
20.01.2021, 14:00
20.01.2021, 15:00
20.01.2021, 16:00
20.01.2021, 17:00
20.01.2021, 18:00
20.01.2021, 19:00
20.01.2021, 20:00
20.01.2021, 21:00
20.01.2021, 22:00
20.01.2021, 23:00
21.01.2021, 00:00
Minimum 7,6 3
Maksimum 431,4 28,4
Średnia 102,3 6,6
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.