Dane pomiarowe tabele stacji Nowy Targ, Plac Słowackiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Nowy Targ , Plac Słowackiego

Dane pomiarowe tabele stacji: Nowy Targ , Plac Słowackiego

Aktualna data i godzina: 2021-01-20 07:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Nowy Targ , Plac Słowackiego (strona 1 z 16 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
22.12.2020, 01:00 116,2 5,3
22.12.2020, 02:00 92,8 5,2
22.12.2020, 03:00 74 6,1
22.12.2020, 04:00 34,7 4,9
22.12.2020, 05:00 44 6,5
22.12.2020, 06:00 44,3 6,9
22.12.2020, 07:00 53,7 7,6
22.12.2020, 08:00 60,3 8,2
22.12.2020, 09:00 52,8 8,8
22.12.2020, 10:00 37,6 8,2
22.12.2020, 11:00 25,9 8,3
22.12.2020, 12:00 29,3 9,8
22.12.2020, 13:00 46,9 8,1
22.12.2020, 14:00 54,5 7,3
22.12.2020, 15:00 77,3 8,2
22.12.2020, 16:00 75,4 10,2
22.12.2020, 17:00 106,2 9,8
22.12.2020, 18:00 151,9 11,2
22.12.2020, 19:00 30,6 8,9
22.12.2020, 20:00 18,5 7,2
22.12.2020, 21:00 14,6 5,9
22.12.2020, 22:00 13,4 5,7
22.12.2020, 23:00 14,5 6,4
23.12.2020, 00:00 7,7 6,3
23.12.2020, 01:00 7,7 5,6
23.12.2020, 02:00 9,1 5,7
23.12.2020, 03:00 7 5,9
23.12.2020, 04:00 10,9 5,1
23.12.2020, 05:00 14,9 5,1
23.12.2020, 06:00 11,7 5,8
23.12.2020, 07:00 35,3 5,9
23.12.2020, 08:00 39,4 6,5
23.12.2020, 09:00 35,8 6,6
23.12.2020, 10:00 42 6,9
23.12.2020, 11:00 76,4 7,2
23.12.2020, 12:00 45,6 7,2
23.12.2020, 13:00 62,4
23.12.2020, 14:00 44,1 7,4
23.12.2020, 15:00 51,2 7,7
23.12.2020, 16:00 58,2 7,6
23.12.2020, 17:00 46 8,1
23.12.2020, 18:00 72,6 8,9
23.12.2020, 19:00 72,5 7,6
23.12.2020, 20:00 68,8 8,2
23.12.2020, 21:00 59,1 9,4
23.12.2020, 22:00 51,5 9,2
23.12.2020, 23:00 42,3 9,3
24.12.2020, 00:00 25,5 8,5
Minimum 3,9 1,3
Maksimum 431,4 28,4
Średnia 57,2 6,5
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.