Dane pomiarowe tabele stacji Opole, ul. Koszyka 21 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Dane pomiarowe tabele stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Aktualna data i godzina: 2020-08-08 07:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Opole , ul. Koszyka 21 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
08.08.2020, 01:00 40,2 25,2
08.08.2020, 02:00 39,3 26,8
08.08.2020, 03:00 38 25,2
08.08.2020, 04:00 36,1 24,3
08.08.2020, 05:00 42,3 27,2
08.08.2020, 06:00 44,5 28,5
08.08.2020, 07:00 43,1 28,5
08.08.2020, 08:00
08.08.2020, 09:00
08.08.2020, 10:00
08.08.2020, 11:00
08.08.2020, 12:00
08.08.2020, 13:00
08.08.2020, 14:00
08.08.2020, 15:00
08.08.2020, 16:00
08.08.2020, 17:00
08.08.2020, 18:00
08.08.2020, 19:00
08.08.2020, 20:00
08.08.2020, 21:00
08.08.2020, 22:00
08.08.2020, 23:00
09.08.2020, 00:00
Minimum 36,1 24,3
Maksimum 44,5 28,5
Średnia 40,5 26,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.