Dane pomiarowe tabele stacji Opole, ul. Koszyka 21 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Dane pomiarowe tabele stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Aktualna data i godzina: 2020-08-08 07:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Opole , ul. Koszyka 21 (strona 1 z 6 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
30.07.2020, 01:00 35,3 18,7
30.07.2020, 02:00 34,9 21,5
30.07.2020, 03:00 20,3 11,2
30.07.2020, 04:00 25,4 14,8
30.07.2020, 05:00 20,4 10,5
30.07.2020, 06:00 27 12,5
30.07.2020, 07:00 29,8 13,7
30.07.2020, 08:00 27,7 13,3
30.07.2020, 09:00 24,9 12,2
30.07.2020, 10:00 19,4 7,6
30.07.2020, 11:00 15 5,3
30.07.2020, 12:00 15,2 5,1
30.07.2020, 13:00 13,4 4,6
30.07.2020, 14:00 16,7 4,9
30.07.2020, 15:00 18,5 5,2
30.07.2020, 16:00 15,2 4,6
30.07.2020, 17:00 14,1 4,2
30.07.2020, 18:00 18,1 4,7
30.07.2020, 19:00 21,4 5
30.07.2020, 20:00 22,5 5,1
30.07.2020, 21:00 31,3 8,9
30.07.2020, 22:00 38,3 9,4
30.07.2020, 23:00 47,4 12,1
31.07.2020, 00:00 40,3 11,5
31.07.2020, 01:00 32,8 11,2
31.07.2020, 02:00 30,9 11,5
31.07.2020, 03:00 25,3 10,3
31.07.2020, 04:00 23,7 11
31.07.2020, 05:00 23 10,8
31.07.2020, 06:00 24,9 10,4
31.07.2020, 07:00 24,7 10,4
31.07.2020, 08:00 26,6 9,6
31.07.2020, 09:00 26,8 9,6
31.07.2020, 10:00 22,1 7,9
31.07.2020, 11:00 15,1 5,1
31.07.2020, 12:00 13,3 4,1
31.07.2020, 13:00 15,2 4,2
31.07.2020, 14:00 12,1 3,5
31.07.2020, 15:00 13,5 3,4
31.07.2020, 16:00 14,4 3,5
31.07.2020, 17:00 10,8 3,1
31.07.2020, 18:00 12,5 3
31.07.2020, 19:00 11,9 3,3
31.07.2020, 20:00 19 5,1
31.07.2020, 21:00 25 4,8
31.07.2020, 22:00 27 7,6
31.07.2020, 23:00 30,3 13,1
01.08.2020, 00:00 43 23,7
Minimum 3,1 1,2
Maksimum 50,9 38,4
Średnia 20,3 9,9

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.