Dane pomiarowe tabele stacji Opole, ul. Koszyka 21 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Dane pomiarowe tabele stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Aktualna data i godzina: 2020-11-26 02:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Opole , ul. Koszyka 21 (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
24.11.2020, 01:00 20,6 15,7
24.11.2020, 02:00 18,5 13,3
24.11.2020, 03:00 17,2 12,8
24.11.2020, 04:00 15 10,7
24.11.2020, 05:00 13,3 9,5
24.11.2020, 06:00 12,2 7,9
24.11.2020, 07:00 15,7 9,9
24.11.2020, 08:00 26,4 15,6
24.11.2020, 09:00 22,6 13
24.11.2020, 10:00 21,2 13,7
24.11.2020, 11:00 14,7 9,2
24.11.2020, 12:00 10,6 7,3
24.11.2020, 13:00 19,1 13,6
24.11.2020, 14:00 18,2 12,8
24.11.2020, 15:00 15,5 10,1
24.11.2020, 16:00 19,4 11,7
24.11.2020, 17:00 27,5 15
24.11.2020, 18:00 30,9 18,8
24.11.2020, 19:00 30,8 23,3
24.11.2020, 20:00 35 28,1
24.11.2020, 21:00 28,7 23,2
24.11.2020, 22:00 21,6 16,7
24.11.2020, 23:00 17,7 14,6
25.11.2020, 00:00 17,5 14,3
25.11.2020, 01:00 16,6 13,7
25.11.2020, 02:00 17,2 14,3
25.11.2020, 03:00 17,9 15,3
25.11.2020, 04:00 18,3 15,6
25.11.2020, 05:00 18,3 15,4
25.11.2020, 06:00 18,5 15,6
25.11.2020, 07:00 17 14,2
25.11.2020, 08:00 19,1 15,8
25.11.2020, 09:00 20,8 16,6
25.11.2020, 10:00 22,6 17,6
25.11.2020, 11:00 21,8 16,7
25.11.2020, 12:00 19,9 14,9
25.11.2020, 13:00 19,8 14,7
25.11.2020, 14:00 19,8 13,9
25.11.2020, 15:00 18,6 13,8
25.11.2020, 16:00 21,2 15,3
25.11.2020, 17:00 28,1 20,1
25.11.2020, 18:00 32,6 25,1
25.11.2020, 19:00 36,6 29,1
25.11.2020, 20:00 43,2 34,3
25.11.2020, 21:00 42,5 34,8
25.11.2020, 22:00 42,4 35,8
25.11.2020, 23:00 49,1 41,6
26.11.2020, 00:00 38,6 31,9
Minimum 10,6 7,3
Maksimum 49,1 41,6
Średnia 23,4 17,7
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.