Dane pomiarowe tabele stacji Opole, ul. Koszyka 21 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Dane pomiarowe tabele stacji: Opole , ul. Koszyka 21

Aktualna data i godzina: 2020-08-08 08:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Opole , ul. Koszyka 21 (strona 1 z 16 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
10.07.2020, 01:00 15,7 9,5
10.07.2020, 02:00 14,7 9,5
10.07.2020, 03:00 15,3 9,6
10.07.2020, 04:00 16,1 10,4
10.07.2020, 05:00 18,8 10,7
10.07.2020, 06:00 18,5 10,3
10.07.2020, 07:00 17,1 9,5
10.07.2020, 08:00 17,5 8,9
10.07.2020, 09:00 17,3 8,3
10.07.2020, 10:00 19,5 7,9
10.07.2020, 11:00 17,1 6,3
10.07.2020, 12:00 21,2 6,3
10.07.2020, 13:00 24,1 6,1
10.07.2020, 14:00 25,9 6,1
10.07.2020, 15:00 29,8 6,8
10.07.2020, 16:00 27,3 6,7
10.07.2020, 17:00 29,7 7,9
10.07.2020, 18:00 36,2 9,2
10.07.2020, 19:00 30,4 9,4
10.07.2020, 20:00 28,4 10,2
10.07.2020, 21:00 25,9 8
10.07.2020, 22:00 15,1 6,9
10.07.2020, 23:00 15,4 7,2
11.07.2020, 00:00 15,2 6,8
11.07.2020, 01:00 19,2 6,8
11.07.2020, 02:00 20,7 6,3
11.07.2020, 03:00 12 4,4
11.07.2020, 04:00 11,3 4
11.07.2020, 05:00 10,6 4,1
11.07.2020, 06:00 12,1 4
11.07.2020, 07:00 9,2 2,8
11.07.2020, 08:00 12,3 3,3
11.07.2020, 09:00 9,1 3
11.07.2020, 10:00 7 2,3
11.07.2020, 11:00 5,1 2,1
11.07.2020, 12:00 3,9 1,7
11.07.2020, 13:00 4,5 2,1
11.07.2020, 14:00 4,9 2,5
11.07.2020, 15:00 8,3 3,3
11.07.2020, 16:00 8,6 4,1
11.07.2020, 17:00 6 3,1
11.07.2020, 18:00 7,7 3,8
11.07.2020, 19:00 11,1 5,2
11.07.2020, 20:00 9,7 5,2
11.07.2020, 21:00 13,7 6,1
11.07.2020, 22:00 19,4 7,4
11.07.2020, 23:00 22,6 8,6
12.07.2020, 00:00 18,7 7,8
Minimum 3,1 1,2
Maksimum 59,7 38,4
Średnia 17,4 8,5

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.