Dane pomiarowe tabele stacji Rabka-Zdrój, Orkana - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rabka-Zdrój , Orkana

Aktualna data i godzina: 2021-11-27 12:00
MpRabkaOrkan (Rabka-Zdrój, ul. Orkana) 2014-08-18 - 2021-11-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rabka-Zdrój , Orkana

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rabka-Zdrój , Orkana (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.11.2021, 01:00 88
25.11.2021, 02:00 66,9
25.11.2021, 03:00 35,6
25.11.2021, 04:00 33,9
25.11.2021, 05:00 33,8
25.11.2021, 06:00 42,5
25.11.2021, 07:00 57,7
25.11.2021, 08:00 61,4
25.11.2021, 09:00 27,8
25.11.2021, 10:00 16,1
25.11.2021, 11:00 12,9
25.11.2021, 12:00 16,7
25.11.2021, 13:00 17,7
25.11.2021, 14:00 12,9
25.11.2021, 15:00 23,2
25.11.2021, 16:00 19,1
25.11.2021, 17:00 15,7
25.11.2021, 18:00 14,7
25.11.2021, 19:00 27,9
25.11.2021, 20:00 30,3
25.11.2021, 21:00 25,8
25.11.2021, 22:00 20,9
25.11.2021, 23:00 18,1
26.11.2021, 00:00 36,8
26.11.2021, 01:00 46,3
26.11.2021, 02:00 33,5
26.11.2021, 03:00 30,6
26.11.2021, 04:00 28,5
26.11.2021, 05:00 30,4
26.11.2021, 06:00 27
26.11.2021, 07:00 37,8
26.11.2021, 08:00 36,4
26.11.2021, 09:00 42,2
26.11.2021, 10:00 35,6
26.11.2021, 11:00 33,7
26.11.2021, 12:00 29,8
26.11.2021, 13:00 31,5
26.11.2021, 14:00 27,3
26.11.2021, 15:00 38,6
26.11.2021, 16:00 51,7
26.11.2021, 17:00 50
26.11.2021, 18:00 44,9
26.11.2021, 19:00 46,8
26.11.2021, 20:00 36,1
26.11.2021, 21:00 38,6
26.11.2021, 22:00 38,8
26.11.2021, 23:00 33,4
27.11.2021, 00:00 36,9
27.11.2021, 01:00 28,5
27.11.2021, 02:00 26,1
27.11.2021, 03:00 18,3
27.11.2021, 04:00 13,6
27.11.2021, 05:00 17,9
27.11.2021, 06:00 16,4
27.11.2021, 07:00 16,2
27.11.2021, 08:00 19,1
27.11.2021, 09:00 12,5
27.11.2021, 10:00 16,2
27.11.2021, 11:00 15,4
27.11.2021, 12:00
27.11.2021, 13:00
27.11.2021, 14:00
27.11.2021, 15:00
27.11.2021, 16:00
27.11.2021, 17:00
27.11.2021, 18:00
27.11.2021, 19:00
27.11.2021, 20:00
27.11.2021, 21:00
27.11.2021, 22:00
27.11.2021, 23:00
28.11.2021, 00:00
Minimum 12,5
Maksimum 88
Średnia 31,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.