Dane pomiarowe tabele stacji Florianka - Główny inspektorat ochrony środowiska
Dane pomiarowe tabele stacji: Florianka

Aktualna data i godzina: 2021-09-21 07:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Florianka (strona 1 z 6 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
12.09.2021, 01:00 24,7 3,1 1
12.09.2021, 02:00 26,9 2,9 1
12.09.2021, 03:00 27,9 2,9 1,1
12.09.2021, 04:00 19,2 2,9 0,9
12.09.2021, 05:00 11,5 2,2 0,8
12.09.2021, 06:00 9,5 2 0,7
12.09.2021, 07:00 5,9 1,7 1
12.09.2021, 08:00 2,7 1,4 1
12.09.2021, 09:00 30,7 4,1 0,8
12.09.2021, 10:00 54 5,9 0,8
12.09.2021, 11:00 67,8 5,5 1
12.09.2021, 12:00 84,2 5,2 0,8
12.09.2021, 13:00 99,3 5,1 0,8
12.09.2021, 14:00 108,8 4,1 0,9
12.09.2021, 15:00 114,9 3,7 1
12.09.2021, 16:00 106,5 3,3 0,9
12.09.2021, 17:00 61,9 2,7 0,5
12.09.2021, 18:00 58,8 3,1 0,6
12.09.2021, 19:00 59,6 2,7 0,7
12.09.2021, 20:00 40,8 3 1
12.09.2021, 21:00 30,2 3,1 0,7
12.09.2021, 22:00 22,1 3,2 0,8
12.09.2021, 23:00 16,1 4,1 0,7
13.09.2021, 00:00 18,7 4,2 0,6
13.09.2021, 01:00 15,6 2,8 1
13.09.2021, 02:00 7,5 2,4 1
13.09.2021, 03:00 2,9 2,5 1
13.09.2021, 04:00 1 2 0,9
13.09.2021, 05:00 1,3 0,9
13.09.2021, 06:00 1 1
13.09.2021, 07:00 0,8 1
13.09.2021, 08:00 0,6 0,8
13.09.2021, 09:00 10,9 2,1 0,7
13.09.2021, 10:00 13,7 2,8 0,8
13.09.2021, 11:00 25,9 3,7 0,8
13.09.2021, 12:00 44,4 3,7 0,9
13.09.2021, 13:00 53,4 4 0,9
13.09.2021, 14:00 59 3,5 0,6
13.09.2021, 15:00 65,2 2,9 0,8
13.09.2021, 16:00 59,9 2,4 0,4
13.09.2021, 17:00 50,8 3 0,9
13.09.2021, 18:00 37,4 3,3 0,9
13.09.2021, 19:00 33,6 2,8 0,9
13.09.2021, 20:00 42,5 3,1 0,9
13.09.2021, 21:00 17,1 2,7 0,9
13.09.2021, 22:00 12,5 2,3 0,9
13.09.2021, 23:00 2 2,2 0,7
14.09.2021, 00:00 1,4 2,1 0,9
Minimum 0,4 0,5 0,4
Maksimum 114,9 6,3 1,4
Średnia 34,3 2,7 0,9
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Nowy sposób prezentowania jednogodzinnych pomiarów stężeń benzenu i tlenku węgla!
Zapoznaj się z opisem zmian klikając w przycisk "Informacje o mapie" pod mapą lub "więcej informacji" pod legendą


Mapa prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych. Dane ze stanowisk manualnych dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.