Dane pomiarowe tabele stacji Florianka, - - Główny inspektorat ochrony środowiska

Dane pomiarowe tabele stacji: Florianka , -

Aktualna data i godzina: 2020-06-05 08:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Florianka , - (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
03.06.2020, 01:00 37,9 8,3 1,4
03.06.2020, 02:00 40,4 4,2 1,1
03.06.2020, 03:00 39,6 2,8 1,3
03.06.2020, 04:00 39,5 2,2 1,4
03.06.2020, 05:00 37,9 1,9 1,2
03.06.2020, 06:00 37,3 2 1,2
03.06.2020, 07:00 37,4 2,3 1,1
03.06.2020, 08:00 39,5 1,7 1,2
03.06.2020, 09:00 45 1,4 1,4
03.06.2020, 10:00 44,6 1,3 1,3
03.06.2020, 11:00 49,3 1,2 1,5
03.06.2020, 12:00 59,9 1,1 1,1
03.06.2020, 13:00 68,2 0,9 1,2
03.06.2020, 14:00 68,1 1 1,4
03.06.2020, 15:00 66,4 1,4 1,2
03.06.2020, 16:00 64,5 1,8 1,4
03.06.2020, 17:00 66,6 1,5 1,3
03.06.2020, 18:00 67,8 1,7 1,5
03.06.2020, 19:00 60,3 2,5 1,3
03.06.2020, 20:00 49,9 1,2 1,4
03.06.2020, 21:00 43,8 1,3 1,2
03.06.2020, 22:00 25,6 1,2 1
03.06.2020, 23:00 14,9 1,1 1,3
04.06.2020, 00:00 8,4 9 1,5
04.06.2020, 01:00 6,8 3,4 1,3
04.06.2020, 02:00 5,5 2 1,3
04.06.2020, 03:00 4,3 1,5 1,4
04.06.2020, 04:00 9,8 1,8 1,2
04.06.2020, 05:00 6,7 1,6 1,1
04.06.2020, 06:00 6,2 1,9 1,3
04.06.2020, 07:00 15 2,4 0,9
04.06.2020, 08:00 19,2 2,4 1,3
04.06.2020, 09:00 38,8 2,9 1,9
04.06.2020, 10:00 54 3,2 3
04.06.2020, 11:00 66,3 2,5 2
04.06.2020, 12:00 72,8 2,1 1,9
04.06.2020, 13:00 80,2 2,1 1,8
04.06.2020, 14:00 87,4 1,8 1,7
04.06.2020, 15:00 91,5 1,8 1,4
04.06.2020, 16:00 95,8 2 1,5
04.06.2020, 17:00 96,8 2,2 1,6
04.06.2020, 18:00 94,6 2,2 1,3
04.06.2020, 19:00 88,8 2,2 1,5
04.06.2020, 20:00 70,4 2,3 1,4
04.06.2020, 21:00 52,2 2,5 1,3
04.06.2020, 22:00 36,8 2,9 1,7
04.06.2020, 23:00 19,3 8,1 1,4
05.06.2020, 00:00 16,8 4,6 1,3
Minimum 4,3 0,9 0,9
Maksimum 96,8 9 3
Średnia 46,3 2,4 1,4

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.