Dane pomiarowe tabele stacji Florianka, - - Główny inspektorat ochrony środowiska
Dane pomiarowe tabele stacji: Florianka , -

Aktualna data i godzina: 2020-12-02 10:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Florianka , - (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
30.11.2020, 01:00 8,9 4,4
30.11.2020, 02:00 9 3,9
30.11.2020, 03:00 10 4,1
30.11.2020, 04:00 10,2 4,2
30.11.2020, 05:00 18,6 4,3
30.11.2020, 06:00 14,2 4,2
30.11.2020, 07:00 11,7 4,5
30.11.2020, 08:00 9,5 4,5
30.11.2020, 09:00 8,7 4,7
30.11.2020, 10:00 8,3 4,4
30.11.2020, 11:00 8,3 4,9
30.11.2020, 12:00 7,1 5,2
30.11.2020, 13:00 6,7 5,2
30.11.2020, 14:00 7,5 4,9
30.11.2020, 15:00 8,2 4,7
30.11.2020, 16:00 9,8 5
30.11.2020, 17:00 12 4,9
30.11.2020, 18:00 15 4,6
30.11.2020, 19:00 24 4,8
30.11.2020, 20:00 26,6 4,8
30.11.2020, 21:00 25,6 4,9
30.11.2020, 22:00 20,9 4,3
30.11.2020, 23:00 17,5 4,5
01.12.2020, 00:00 14,8 4,4
01.12.2020, 01:00 12,9 4,5
01.12.2020, 02:00 11 4,3
01.12.2020, 03:00 9,9 3,9
01.12.2020, 04:00 14,1 4,6
01.12.2020, 05:00 9,6 4,5
01.12.2020, 06:00 8,8 4,1
01.12.2020, 07:00 8,4 4,6
01.12.2020, 08:00 8,1 4,3
01.12.2020, 09:00 8,1 4,6
01.12.2020, 10:00 7,8 4,4
01.12.2020, 11:00 7,6 4,3
01.12.2020, 12:00 7,3 4,5
01.12.2020, 13:00 6,9 4,4
01.12.2020, 14:00 6,4 4,5
01.12.2020, 15:00 6,4 4,4
01.12.2020, 16:00 6,5 4,3
01.12.2020, 17:00 13,2 5
01.12.2020, 18:00 9,9 5,1
01.12.2020, 19:00 8,9 5,1
01.12.2020, 20:00 12,3 7,3
01.12.2020, 21:00 11,6 6,2
01.12.2020, 22:00 7,8 4,6
01.12.2020, 23:00 7,1 4,6
02.12.2020, 00:00 7,5 4,5
Minimum 4,1 3,9
Maksimum 26,6 7,3
Średnia 10,2 4,6
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.