Dane pomiarowe tabele stacji Florianka - Główny inspektorat ochrony środowiska
Dane pomiarowe tabele stacji: Florianka

Aktualna data i godzina: 2021-07-24 19:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Florianka (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
22.07.2021, 01:00 49,2 4,4 6,3
22.07.2021, 02:00 38,9 4,8 6,6
22.07.2021, 03:00 32,5 5,8 6,4
22.07.2021, 04:00 31,3 5,2 6,2
22.07.2021, 05:00 34,7 4,2 6,2
22.07.2021, 06:00 36,2 3,9 6,3
22.07.2021, 07:00 31,2 4,5 6,4
22.07.2021, 08:00 38,3 3,8 6,4
22.07.2021, 09:00 46,6 3 6,2
22.07.2021, 10:00 43,8 2,9 6,3
22.07.2021, 11:00 51,2 1,7 6
22.07.2021, 12:00 61,1 0,8 6,2
22.07.2021, 13:00 65,4 1 6,3
22.07.2021, 14:00 68,9 1,1 6,3
22.07.2021, 15:00 69,5 1,4 6,3
22.07.2021, 16:00 75,1 1,4 6,3
22.07.2021, 17:00 76,2 1,4 6,1
22.07.2021, 18:00 74 1,2 6,2
22.07.2021, 19:00 60,3 1,3 6,3
22.07.2021, 20:00 53,8 1,7 6,2
22.07.2021, 21:00 38,9 2,8 6,3
22.07.2021, 22:00 35,4 4,4 6
22.07.2021, 23:00 32,3 4,1 6,3
23.07.2021, 00:00 28,1 3,1 6,4
23.07.2021, 01:00 30,9 4 6,1
23.07.2021, 02:00 40,3 4,9 6,6
23.07.2021, 03:00 36,8 6,3 6,3
23.07.2021, 04:00 33,4 6,4 6,5
23.07.2021, 05:00 26,9 6 6,2
23.07.2021, 06:00 35,1 5,9 6,4
23.07.2021, 07:00 33 4,2 6,3
23.07.2021, 08:00 39,7 5,4 6,5
23.07.2021, 09:00 45,4 4,3 6,2
23.07.2021, 10:00 55,1 2,6 6,3
23.07.2021, 11:00 63,5 1,7 6,4
23.07.2021, 12:00 74,1 1,9 6,2
23.07.2021, 13:00 74,2 1,3 6,2
23.07.2021, 14:00 77,1 2,2 6,6
23.07.2021, 15:00 72,9 1,3 6,2
23.07.2021, 16:00 77,9 1 6,2
23.07.2021, 17:00 80,1 1,5 6
23.07.2021, 18:00 59,3 1,3 6,3
23.07.2021, 19:00 45,2 1,4 6,1
23.07.2021, 20:00 38,4 1,6 6,3
23.07.2021, 21:00 41,3 2,1 6,4
23.07.2021, 22:00 37,9 3,2 6,5
23.07.2021, 23:00 33,7 3 6,5
24.07.2021, 00:00 32 2,6 6,3
Minimum 11,2 0,7 6
Maksimum 93 6,4 6,6
Średnia 49,5 2,6 6,3
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Nowy sposób prezentowania jednogodzinnych pomiarów stężeń benzenu i tlenku węgla!
Zapoznaj się z opisem zmian klikając w przycisk "Informacje o mapie" pod mapą lub "więcej informacji" pod legendą


Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie. Mapa prezentuje tylko automatyczne stacje pomiarowe. Dane na mapie danych pomiarowych oraz dane na wykresach i w tabelach po kliknięciu na stację na mapie prezentowane są w czasie lokalnym.
Pomiary ze stanowisk manualnych oraz archiwalne dane dostępne są w "Banku danych pomiarowych" i udostępniane są w czasie CET.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.