Dane pomiarowe tabele stacji Florianka - Główny inspektorat ochrony środowiska
Dane pomiarowe tabele stacji: Florianka

Aktualna data i godzina: 2021-09-21 06:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Florianka (strona 2 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
21.09.2021, 01:00 17,1 2,7 0,9
21.09.2021, 02:00 18,7 2,6 1,1
21.09.2021, 03:00 15,1 3 1,1
21.09.2021, 04:00 13,7 3,3 1,1
21.09.2021, 05:00 12,8 3,6 1,1
21.09.2021, 06:00 18,8 3,2 1,1
21.09.2021, 07:00
21.09.2021, 08:00
21.09.2021, 09:00
21.09.2021, 10:00
21.09.2021, 11:00
21.09.2021, 12:00
21.09.2021, 13:00
21.09.2021, 14:00
21.09.2021, 15:00
21.09.2021, 16:00
21.09.2021, 17:00
21.09.2021, 18:00
21.09.2021, 19:00
21.09.2021, 20:00
21.09.2021, 21:00
21.09.2021, 22:00
21.09.2021, 23:00
22.09.2021, 00:00
Minimum 12,8 1,2 0,9
Maksimum 36 4,3 1,3
Średnia 23,4 2,5 1
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Nowy sposób prezentowania jednogodzinnych pomiarów stężeń benzenu i tlenku węgla!
Zapoznaj się z opisem zmian klikając w przycisk "Informacje o mapie" pod mapą lub "więcej informacji" pod legendą


Mapa prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych. Dane ze stanowisk manualnych dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.