Dane pomiarowe tabele stacji Florianka, - - Główny inspektorat ochrony środowiska
Dane pomiarowe tabele stacji: Florianka , -

Aktualna data i godzina: 2021-01-20 07:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Florianka , - (strona 2 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
20.01.2021, 01:00 42,9 11,8 5,9
20.01.2021, 02:00 41,2 11,2 5,8
20.01.2021, 03:00 40,7 10,9 5,8
20.01.2021, 04:00 39,8 10,6 5,4
20.01.2021, 05:00 40 10,6 5,5
20.01.2021, 06:00 40,6 10,1 5,3
20.01.2021, 07:00 40,2 9,9 5,4
20.01.2021, 08:00
20.01.2021, 09:00
20.01.2021, 10:00
20.01.2021, 11:00
20.01.2021, 12:00
20.01.2021, 13:00
20.01.2021, 14:00
20.01.2021, 15:00
20.01.2021, 16:00
20.01.2021, 17:00
20.01.2021, 18:00
20.01.2021, 19:00
20.01.2021, 20:00
20.01.2021, 21:00
20.01.2021, 22:00
20.01.2021, 23:00
21.01.2021, 00:00
Minimum 21,1 8,1 4,6
Maksimum 52,4 19,2 11,3
Średnia 40 12,1 6,2
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.