Dane pomiarowe tabele stacji Florianka - Główny inspektorat ochrony środowiska
Dane pomiarowe tabele stacji: Florianka

Aktualna data i godzina: 2021-09-21 07:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Florianka (strona 1 z 16 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
23.08.2021, 01:00 46,9 1,5 7,7
23.08.2021, 02:00 59,3 1,7 7,5
23.08.2021, 03:00 56,2 5,2 7,7
23.08.2021, 04:00 61,5 2 7,7
23.08.2021, 05:00 63,1 1,1 7,6
23.08.2021, 06:00 62,9 1 7,6
23.08.2021, 07:00 61,8 1,3 7,6
23.08.2021, 08:00 55,7 2 7,7
23.08.2021, 09:00 47,7 2,4 7,6
23.08.2021, 10:00 44,8 2,5 7,7
23.08.2021, 11:00 39,6 2,3 7,4
23.08.2021, 12:00 32 2 7,4
23.08.2021, 13:00 28,5 2,1 7,4
23.08.2021, 14:00 31,5 2,5 7,2
23.08.2021, 15:00 31,5 3,2 7,6
23.08.2021, 16:00 32,5 3,5 7,5
23.08.2021, 17:00 32,7 2,6 7,4
23.08.2021, 18:00 33,6 2,2 7,6
23.08.2021, 19:00 35,3 2,2 7,5
23.08.2021, 20:00 33,4 2,7 7,5
23.08.2021, 21:00 34,5 2,9 7,8
23.08.2021, 22:00 33,6 3,1 7,6
23.08.2021, 23:00 19,8 4,3 7,2
24.08.2021, 00:00 11,8 4 7,5
24.08.2021, 01:00 19,1 3,4 7,4
24.08.2021, 02:00 24,6 3,6 7,4
24.08.2021, 03:00 26,4 3 7,7
24.08.2021, 04:00 26,9 2,3 7,6
24.08.2021, 05:00 28,5 2,2 7,5
24.08.2021, 06:00 32,2 1,8 7,2
24.08.2021, 07:00 35 1,7 7,6
24.08.2021, 08:00 37,3 1,5 7,6
24.08.2021, 09:00 36,4 1,3 7,6
24.08.2021, 10:00 36,4 1,3 7,6
24.08.2021, 11:00 35,4 1,5 7,5
24.08.2021, 12:00 34,2 1,5 7,6
24.08.2021, 13:00 40,4 1,7 7,5
24.08.2021, 14:00 52,6 1,1 7,3
24.08.2021, 15:00 51,6 1,5 7,6
24.08.2021, 16:00 49,3 2,8 7,5
24.08.2021, 17:00 51,1 1,9 7,5
24.08.2021, 18:00 51,4 2,2 7,3
24.08.2021, 19:00 57,1 1,6 7,6
24.08.2021, 20:00 61,2 0,8 7,2
24.08.2021, 21:00 45,8 1,4 7,8
24.08.2021, 22:00 43,4 1,5 7,5
24.08.2021, 23:00 46,7 1,5 7,8
25.08.2021, 00:00 49,4 1,3 7,6
Minimum 0,4 0,1 0,4
Maksimum 114,9 8 8,4
Średnia 38,2 2,2 4,2
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Nowy sposób prezentowania jednogodzinnych pomiarów stężeń benzenu i tlenku węgla!
Zapoznaj się z opisem zmian klikając w przycisk "Informacje o mapie" pod mapą lub "więcej informacji" pod legendą


Mapa prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych. Dane ze stanowisk manualnych dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.