Dane pomiarowe tabele stacji Warszawa, Bajkowa 17/21 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Warszawa , Bajkowa 17/21

Dane pomiarowe tabele stacji: Warszawa , Bajkowa 17/21

Aktualna data i godzina: 2020-06-05 08:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Warszawa , Bajkowa 17/21 (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
03.06.2020, 01:00 14 8,4
03.06.2020, 02:00 13,6 8,7
03.06.2020, 03:00 12,6 9,1
03.06.2020, 04:00 14,5 9,6
03.06.2020, 05:00 15,6 9,3
03.06.2020, 06:00 13,4 9,4
03.06.2020, 07:00 12,9 9,2
03.06.2020, 08:00 13,2 8,1
03.06.2020, 09:00 11,3 5,7
03.06.2020, 10:00 10 5,1
03.06.2020, 11:00 10,1 4,9
03.06.2020, 12:00 8,3 5,4
03.06.2020, 13:00 6,5 4,9
03.06.2020, 14:00 4,3 3,4
03.06.2020, 15:00 5,1 3,4
03.06.2020, 16:00 6,6 4,2
03.06.2020, 17:00 7,2 4,9
03.06.2020, 18:00 7,3 4,9
03.06.2020, 19:00 8,3 5,2
03.06.2020, 20:00 20 14,5
03.06.2020, 21:00 9,7 6,5
03.06.2020, 22:00 14,9 11,6
03.06.2020, 23:00 27,8 24
04.06.2020, 00:00 49,1 43,6
04.06.2020, 01:00 29,5 26,3
04.06.2020, 02:00 22,6 19,8
04.06.2020, 03:00 14,7 13,4
04.06.2020, 04:00 13,8 12,5
04.06.2020, 05:00 14,4 12,8
04.06.2020, 06:00 16,6 14,5
04.06.2020, 07:00 23,6 18,3
04.06.2020, 08:00 21 15,5
04.06.2020, 09:00 15,6 10,6
04.06.2020, 10:00 11,4 5,9
04.06.2020, 11:00 9,7 5,3
04.06.2020, 12:00 13,5 5,7
04.06.2020, 13:00 12,4 5,4
04.06.2020, 14:00 11,4 4,6
04.06.2020, 15:00 11,8 4,9
04.06.2020, 16:00 12,6 4,5
04.06.2020, 17:00 9,9 4
04.06.2020, 18:00 14,9 6,8
04.06.2020, 19:00 23,9 9,6
04.06.2020, 20:00 14,8 7,4
04.06.2020, 21:00 16 8,8
04.06.2020, 22:00 18,4 12,4
04.06.2020, 23:00 15,9 11,4
05.06.2020, 00:00 11,1 8,1
Minimum 4,3 3,4
Maksimum 49,1 43,6
Średnia 13,9 9,6

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.