Dane pomiarowe tabele stacji Czerniawa, ul. Strażacka 7 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Czerniawa , ul. Strażacka 7

Dane pomiarowe tabele stacji: Czerniawa , ul. Strażacka 7

Aktualna data i godzina: 2019-01-20 12:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Czerniawa , ul. Strażacka 7 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.01.2019, 01:00
18.01.2019, 02:00
18.01.2019, 03:00
18.01.2019, 04:00
18.01.2019, 05:00
18.01.2019, 06:00
18.01.2019, 07:00
18.01.2019, 08:00
18.01.2019, 09:00
18.01.2019, 10:00
18.01.2019, 11:00
18.01.2019, 12:00
18.01.2019, 13:00
18.01.2019, 14:00
18.01.2019, 15:00
18.01.2019, 16:00
18.01.2019, 17:00
18.01.2019, 18:00
18.01.2019, 19:00
18.01.2019, 20:00
18.01.2019, 21:00
18.01.2019, 22:00
18.01.2019, 23:00
19.01.2019, 00:00
19.01.2019, 01:00
19.01.2019, 02:00
19.01.2019, 03:00
19.01.2019, 04:00
19.01.2019, 05:00
19.01.2019, 06:00
19.01.2019, 07:00
19.01.2019, 08:00
19.01.2019, 09:00
19.01.2019, 10:00
19.01.2019, 11:00
19.01.2019, 12:00
19.01.2019, 13:00
19.01.2019, 14:00
19.01.2019, 15:00
19.01.2019, 16:00
19.01.2019, 17:00
19.01.2019, 18:00
19.01.2019, 19:00
19.01.2019, 20:00
19.01.2019, 21:00
19.01.2019, 22:00
19.01.2019, 23:00
20.01.2019, 00:00
Minimum
Maksimum
Średnia

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.