Dane pomiarowe tabele stacji Czerniawa, ul. Strażacka 7 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Czerniawa , ul. Strażacka 7

Dane pomiarowe tabele stacji: Czerniawa , ul. Strażacka 7

Aktualna data i godzina: 2018-11-14 02:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Czerniawa , ul. Strażacka 7 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
12.11.2018, 01:00 70 2,5
12.11.2018, 02:00 79,9 2,2
12.11.2018, 03:00 84,2 1,7
12.11.2018, 04:00 87,1 1,3
12.11.2018, 05:00 84,9 1,4
12.11.2018, 06:00 86,3 1
12.11.2018, 07:00 81,1 1,4
12.11.2018, 08:00 79 1,5
12.11.2018, 09:00 76,9 2
12.11.2018, 10:00 73,8 2,2
12.11.2018, 11:00 71,4 2,5
12.11.2018, 12:00 75,7 2,9
12.11.2018, 13:00 81,6 2,3
12.11.2018, 14:00 74,4 3,2
12.11.2018, 15:00 76,2 2,9
12.11.2018, 16:00 60,2 6
12.11.2018, 17:00 58,2 6,8
12.11.2018, 18:00 63,4 7,9
12.11.2018, 19:00 75,6 3,1
12.11.2018, 20:00 74,8 3,3
12.11.2018, 21:00 78,8 2,5
12.11.2018, 22:00 73,2 2,7
12.11.2018, 23:00 71,3 2,9
13.11.2018, 00:00 65,4 3,6
13.11.2018, 01:00 67 3,2
13.11.2018, 02:00 73,9 2,2
13.11.2018, 03:00 66,8 2,9
13.11.2018, 04:00 70,6 2,3
13.11.2018, 05:00 61,3 3,3
13.11.2018, 06:00 70,8 2,4
13.11.2018, 07:00 74,5 2
13.11.2018, 08:00 74,6 2,3
13.11.2018, 09:00 75,6 3,1
13.11.2018, 10:00 72,1 3,4
13.11.2018, 11:00 71,5 2,8 2,7
13.11.2018, 12:00 69,2 3,1 2
13.11.2018, 13:00 57,4 6,1 1,6
13.11.2018, 14:00 51 9 2,2
13.11.2018, 15:00 57,7 7,4 1,9
13.11.2018, 16:00 48,9 9,7 2,5
13.11.2018, 17:00 44,6 13,1 5,6
13.11.2018, 18:00 57,4 9,8 1,7
13.11.2018, 19:00 58,4 8 2
13.11.2018, 20:00 62,9 6,6 2,4
13.11.2018, 21:00 60,9 6,8 2,6
13.11.2018, 22:00 59,7 7,4 2,6
13.11.2018, 23:00 64,5 6,9 1,9
14.11.2018, 00:00 61,8 6,9 2,5
Minimum 44,6 1 1,6
Maksimum 87,1 13,1 5,6
Średnia 69,3 4,3 2,5

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.