Dane pomiarowe tabele stacji Horyniec-Zdrój, aleja Przyjaźni - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Horyniec-Zdrój , aleja Przyjaźni

Dane pomiarowe tabele stacji: Horyniec-Zdrój , aleja Przyjaźni

Aktualna data i godzina: 2020-06-05 08:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Horyniec-Zdrój , aleja Przyjaźni (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
03.06.2020, 01:00
03.06.2020, 02:00
03.06.2020, 03:00
03.06.2020, 04:00
03.06.2020, 05:00
03.06.2020, 06:00
03.06.2020, 07:00
03.06.2020, 08:00
03.06.2020, 09:00
03.06.2020, 10:00
03.06.2020, 11:00
03.06.2020, 12:00
03.06.2020, 13:00
03.06.2020, 14:00
03.06.2020, 15:00
03.06.2020, 16:00
03.06.2020, 17:00
03.06.2020, 18:00
03.06.2020, 19:00
03.06.2020, 20:00
03.06.2020, 21:00
03.06.2020, 22:00
03.06.2020, 23:00
04.06.2020, 00:00
04.06.2020, 01:00
04.06.2020, 02:00
04.06.2020, 03:00
04.06.2020, 04:00
04.06.2020, 05:00
04.06.2020, 06:00
04.06.2020, 07:00
04.06.2020, 08:00
04.06.2020, 09:00
04.06.2020, 10:00
04.06.2020, 11:00
04.06.2020, 12:00
04.06.2020, 13:00
04.06.2020, 14:00
04.06.2020, 15:00
04.06.2020, 16:00
04.06.2020, 17:00
04.06.2020, 18:00
04.06.2020, 19:00
04.06.2020, 20:00
04.06.2020, 21:00
04.06.2020, 22:00
04.06.2020, 23:00
05.06.2020, 00:00
Minimum
Maksimum
Średnia

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.