Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Aktualna data i godzina: 2020-12-05 12:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Augustów , Uzdrowisko (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
05.12.2020, 01:00 15 13,8 38 2,8 0,2
05.12.2020, 02:00 16,1 14,9 37 2,7 0,2
05.12.2020, 03:00 16,5 14,8 38 1,9 0,2
05.12.2020, 04:00 16,2 15 38 1,9 0,2
05.12.2020, 05:00 16,7 15,3 39 1,6 0,2
05.12.2020, 06:00 16,6 15,3 38 2,4 0,2
05.12.2020, 07:00 16,6 15,5 39 2,4 0,2
05.12.2020, 08:00 17,3 15,9 37 2,2 0,2
05.12.2020, 09:00 18 16,5 36 2,6 0,2
05.12.2020, 10:00 18 16,8 37 2,7 0,2
05.12.2020, 11:00 18,5 16,7 37 2,4 0,2
05.12.2020, 12:00
05.12.2020, 13:00
05.12.2020, 14:00
05.12.2020, 15:00
05.12.2020, 16:00
05.12.2020, 17:00
05.12.2020, 18:00
05.12.2020, 19:00
05.12.2020, 20:00
05.12.2020, 21:00
05.12.2020, 22:00
05.12.2020, 23:00
06.12.2020, 00:00
Minimum 15 13,8 36 1,6 0,2
Maksimum 18,5 16,8 39 2,8 0,2
Średnia 16,9 15,5 37,6 2,3 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.