Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, Uzdrowisko - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , Uzdrowisko

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , Uzdrowisko

Aktualna data i godzina: 2020-12-05 12:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Augustów , Uzdrowisko (strona 1 z 16 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
06.11.2020, 01:00 14,9 12,3 37 2,6 0,2
06.11.2020, 02:00 14,3 11,8 35 2,8 0,2
06.11.2020, 03:00 35 2,3
06.11.2020, 04:00 34 2,1
06.11.2020, 05:00 33 2,3
06.11.2020, 06:00 30 4,3 0,2
06.11.2020, 07:00 21 14,2 0,2
06.11.2020, 08:00 27 8,2 0,2
06.11.2020, 09:00 27 7,8 0,2
06.11.2020, 10:00 28 7,2 0,3
06.11.2020, 11:00 30 6,4 0,2
06.11.2020, 12:00 33 7,3 0,3
06.11.2020, 13:00 40 4 0,2
06.11.2020, 14:00 44 2,1 0,2
06.11.2020, 15:00 40 7,3 0,2
06.11.2020, 16:00 35 11,4 0,3
06.11.2020, 17:00 33 10,8 0,3
06.11.2020, 18:00 38 7,5 0,3
06.11.2020, 19:00 43 4 0,2
06.11.2020, 20:00 46 3,9 0,3
06.11.2020, 21:00 48 3 0,2
06.11.2020, 22:00 50 1,1 0,2
06.11.2020, 23:00 50 0,7 0,2
07.11.2020, 00:00 50 0,8 0,2
07.11.2020, 01:00 49 0,7 0,2
07.11.2020, 02:00 50 0,1 0,2
07.11.2020, 03:00 50 0 0,1
07.11.2020, 04:00 49 0 0,1
07.11.2020, 05:00 47 0,3 0,2
07.11.2020, 06:00 44 1,2 0,2
07.11.2020, 07:00 42 2,2 0,2
07.11.2020, 08:00 40 3,1 0,2
07.11.2020, 09:00 40 3,5 0,2
07.11.2020, 10:00 40 2,9 0,2
07.11.2020, 11:00 37 3,4 0,2
07.11.2020, 12:00 35 3,2 0,2
07.11.2020, 13:00 35 5 0,2
07.11.2020, 14:00 31 7,1 0,3
07.11.2020, 15:00 29 7,4 0,3
07.11.2020, 16:00 29 5,7 0,3
07.11.2020, 17:00 26 7,7 0,3
07.11.2020, 18:00 27 6,9 0,4
07.11.2020, 19:00 26 8,9 0,4
07.11.2020, 20:00 31 5,6 0,3
07.11.2020, 21:00 28 6,3 0,4
07.11.2020, 22:00 26 6,2 0,3
07.11.2020, 23:00 26 5,6 0,3
08.11.2020, 00:00 23 5,4 0,3
Minimum 2 1,4 2 0 0,1
Maksimum 167,9 161,8 65 32,3 1,7
Średnia 26 24 25,7 8,2 0,3
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.