Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2020-05-29 15:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
29.05.2020, 01:00 11,2
29.05.2020, 02:00 7,1
29.05.2020, 03:00 7,3
29.05.2020, 04:00 11,5
29.05.2020, 05:00 9,8
29.05.2020, 06:00 10,5
29.05.2020, 07:00 11,1
29.05.2020, 08:00 10,7
29.05.2020, 09:00 9,8
29.05.2020, 10:00 10,4
29.05.2020, 11:00 12,8
29.05.2020, 12:00 14,6
29.05.2020, 13:00 5,6
29.05.2020, 14:00 12,5
29.05.2020, 15:00
29.05.2020, 16:00
29.05.2020, 17:00
29.05.2020, 18:00
29.05.2020, 19:00
29.05.2020, 20:00
29.05.2020, 21:00
29.05.2020, 22:00
29.05.2020, 23:00
30.05.2020, 00:00
Minimum 5,6
Maksimum 14,6
Średnia 10,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.