Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2019-10-16 21:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 2 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
16.10.2019, 01:00 18,9 2,6 5
16.10.2019, 02:00 13,7 3,5 6,4
16.10.2019, 03:00 12,4 2,5 6,8
16.10.2019, 04:00 12,8 3,4 6,4
16.10.2019, 05:00 15,8 4,1 6,7
16.10.2019, 06:00 12,1 5,9 5,6
16.10.2019, 07:00 19,4 7,1 5,2
16.10.2019, 08:00 16,2 9,1 5,8
16.10.2019, 09:00 15,9 8,4 5,1
16.10.2019, 10:00 8,3 7,5 5,3
16.10.2019, 11:00 4,6 9,7 4,1
16.10.2019, 12:00 2,9 8,4 5,2
16.10.2019, 13:00 2,1 7,5 4,7
16.10.2019, 14:00 2,5 7,1 4
16.10.2019, 15:00 7,5 5,1 4,1
16.10.2019, 16:00 7,7 5,5 4,7
16.10.2019, 17:00 6,1 7,1 5
16.10.2019, 18:00 8,9 9,7 5
16.10.2019, 19:00 12,5 18,5 6,3
16.10.2019, 20:00 10,9 12,6 5,9
16.10.2019, 21:00 17,2 5
16.10.2019, 22:00
16.10.2019, 23:00
17.10.2019, 00:00
Minimum 2,1 2,1 2,9
Maksimum 59,5 38,7 9,5
Średnia 15,9 10,3 5,3

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.