Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2019-07-18 19:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 2 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.07.2019, 01:00 12,1 17,9 4,3
18.07.2019, 02:00 8,4 18,3 3,7
18.07.2019, 03:00 7,2 18 3,9
18.07.2019, 04:00 9,2 15,3 3,7
18.07.2019, 05:00 5,5 16,2 4,3
18.07.2019, 06:00 3,9 14,7 3,9
18.07.2019, 07:00 10,1 20,2 4,5
18.07.2019, 08:00 17,5 24,9 4,7
18.07.2019, 09:00 12,4 15,8 5,8
18.07.2019, 10:00 16,6 7,8 4,7
18.07.2019, 11:00 4,8 4
18.07.2019, 12:00 3,3
18.07.2019, 13:00 10,1 3,3 1,7
18.07.2019, 14:00 13,7 2,3 1,5
18.07.2019, 15:00 5,8 3,3 2,5
18.07.2019, 16:00 10,1 3,3 2,6
18.07.2019, 17:00 10,3 3,9 2,6
18.07.2019, 18:00 3,8 2,5
18.07.2019, 19:00
18.07.2019, 20:00
18.07.2019, 21:00
18.07.2019, 22:00
18.07.2019, 23:00
19.07.2019, 00:00
Minimum 2,7 2,3 1,5
Maksimum 42,1 26 5,8
Średnia 10,8 10,2 3,5

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.