Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2019-07-18 20:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 1 z 16)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
19.06.2019, 01:00
19.06.2019, 02:00
19.06.2019, 03:00
19.06.2019, 04:00
19.06.2019, 05:00
19.06.2019, 06:00
19.06.2019, 07:00
19.06.2019, 08:00
19.06.2019, 09:00
19.06.2019, 10:00
19.06.2019, 11:00
19.06.2019, 12:00 12,1 2,8
19.06.2019, 13:00 14 3,4
19.06.2019, 14:00 11,2 2,7
19.06.2019, 15:00 15,2 2,5
19.06.2019, 16:00 15 3,4
19.06.2019, 17:00 25 11,9
19.06.2019, 18:00 14,3 8,6
19.06.2019, 19:00 8,5 4,3
19.06.2019, 20:00 16,9 4,9
19.06.2019, 21:00 16,3 7,5
19.06.2019, 22:00 9,2 6,4
19.06.2019, 23:00 7,7 5,9
20.06.2019, 00:00 8,4 12,3
20.06.2019, 01:00 8,5 5,3
20.06.2019, 02:00 6,3 6 3
20.06.2019, 03:00 13,8 6,5 3,1
20.06.2019, 04:00 4 6,8 3
20.06.2019, 05:00 7,5 7,2 3,4
20.06.2019, 06:00 13,2 5,6 3,1
20.06.2019, 07:00 10,5 4,2 3,4
20.06.2019, 08:00 12,3 3,1 3,1
20.06.2019, 09:00 8 2,9 3,4
20.06.2019, 10:00 8,7 2,5 3,4
20.06.2019, 11:00 7,3 3 3,3
20.06.2019, 12:00 8,8 2,1 1,5
20.06.2019, 13:00 10 1,7 2,5
20.06.2019, 14:00 5,5 1,4 2,7
20.06.2019, 15:00 13,7 2,5 3,1
20.06.2019, 16:00 8,3 3,6 3,1
20.06.2019, 17:00 20,2 6,2 3
20.06.2019, 18:00 9,8 9 3,3
20.06.2019, 19:00 10,2 13,3 3,2
20.06.2019, 20:00 14,9 11,3 3,4
20.06.2019, 21:00 10,4 8,1 2,9
20.06.2019, 22:00 10,3 10,3 3,1
20.06.2019, 23:00 12,7 13 2,3
21.06.2019, 00:00 13,1 16,2 3
Minimum 1,7 1,4 0,9
Maksimum 54,9 34,2 6,9
Średnia 13 9,3 3,2

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.