Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2019-11-13 14:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 1 z 16)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
15.10.2019, 01:00 14,3 8,2 4,3
15.10.2019, 02:00 11,4 9 4,1
15.10.2019, 03:00 18
15.10.2019, 04:00 17,9 9,9 5
15.10.2019, 05:00 20,7 16,1 5,4
15.10.2019, 06:00 20,8 19,7 5,1
15.10.2019, 07:00 25,2 25,5 5,3
15.10.2019, 08:00 59,5 38,3 6,2
15.10.2019, 09:00 33,8 23,4 8,6
15.10.2019, 10:00 22,7 9,1 9,5
15.10.2019, 11:00 21,9 6,1 9,3
15.10.2019, 12:00 17,9 5,4 9
15.10.2019, 13:00 19,6 5,7 8
15.10.2019, 14:00 18,5 4,1 8,2
15.10.2019, 15:00 15,5 5,4 8,1
15.10.2019, 16:00 16,3 8,3 7,9
15.10.2019, 17:00 23,1 10,9 7,4
15.10.2019, 18:00 23,4 9,9 7,4
15.10.2019, 19:00 23,8 16,8 8
15.10.2019, 20:00 28,9 38,7 6,5
15.10.2019, 21:00 23,3 33,6 6,7
15.10.2019, 22:00 26,5 25,2 6
15.10.2019, 23:00 23,6 15,1 6,2
16.10.2019, 00:00 18,9 2,6 5
16.10.2019, 01:00 13,7 3,5 6,4
16.10.2019, 02:00 12,4 2,5 6,8
16.10.2019, 03:00 12,8 3,4 6,4
16.10.2019, 04:00 15,8 4,1 6,7
16.10.2019, 05:00 12,1 5,9 5,6
16.10.2019, 06:00 19,4 7,1 5,2
16.10.2019, 07:00 16,2 9,1 5,8
16.10.2019, 08:00 15,9 8,4 5,1
16.10.2019, 09:00 8,3 7,5 5,3
16.10.2019, 10:00 4,6 9,7 4,1
16.10.2019, 11:00 2,9 8,4 5,2
16.10.2019, 12:00 2,1 7,5 4,7
16.10.2019, 13:00 2,5 7,1 4
16.10.2019, 14:00 7,5 5,1 4,1
16.10.2019, 15:00 7,7 5,5 4,7
16.10.2019, 16:00 6,1 7,1 5
16.10.2019, 17:00 8,9 9,7 5
16.10.2019, 18:00 12,5 18,5 6,3
16.10.2019, 19:00 10,9 12,6 5,9
16.10.2019, 20:00 13,4 17,2 5
16.10.2019, 21:00 10,2 24,3 5,4
16.10.2019, 22:00 6,2 14,2 4,3
16.10.2019, 23:00 2,5 6 4,4
17.10.2019, 00:00 6,2 3,9 4
Minimum 0 2,4 0,6
Maksimum 108,8 55,9 17,3
Średnia 22,6 14,3 5,8

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.