Dane pomiarowe tabele stacji Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Dane pomiarowe tabele stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Aktualna data i godzina: 2020-05-29 16:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5 (strona 1 z 16 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
30.04.2020, 01:00 13,3
30.04.2020, 02:00 16,8
30.04.2020, 03:00 13,6
30.04.2020, 04:00 9,5
30.04.2020, 05:00 6,8
30.04.2020, 06:00 14,3
30.04.2020, 07:00 10,9
30.04.2020, 08:00 8,3
30.04.2020, 09:00 5,1
30.04.2020, 10:00 12,5
30.04.2020, 11:00 12,4
30.04.2020, 12:00 8,6
30.04.2020, 13:00 6,1
30.04.2020, 14:00 3,1
30.04.2020, 15:00 3,4
30.04.2020, 16:00 3,8
30.04.2020, 17:00 1,8
30.04.2020, 18:00 0,7
30.04.2020, 19:00 2,7
30.04.2020, 20:00 5,6
30.04.2020, 21:00 7,6
30.04.2020, 22:00 15,9
30.04.2020, 23:00 25,4
01.05.2020, 00:00 22,4
01.05.2020, 01:00 26
01.05.2020, 02:00 15
01.05.2020, 03:00 20,6
01.05.2020, 04:00 6,9
01.05.2020, 05:00 7,4
01.05.2020, 06:00 7,7
01.05.2020, 07:00 3,3
01.05.2020, 08:00 1,7
01.05.2020, 09:00 1,3
01.05.2020, 10:00
01.05.2020, 11:00
01.05.2020, 12:00 2,2
01.05.2020, 13:00 2,8
01.05.2020, 14:00 1,9
01.05.2020, 15:00 2,2
01.05.2020, 16:00 0
01.05.2020, 17:00 0,8
01.05.2020, 18:00 1,5
01.05.2020, 19:00 0
01.05.2020, 20:00 0,7
01.05.2020, 21:00 4,4
01.05.2020, 22:00 14
01.05.2020, 23:00 5
02.05.2020, 00:00 15,9
Minimum 0
Maksimum 61,5
Średnia 10,9

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.