Dane pomiarowe tabele stacji Zgorzelec, ul. Bohaterów Getta 1a - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Zgorzelec , ul. Bohaterów Getta 1a

Dane pomiarowe tabele stacji: Zgorzelec , ul. Bohaterów Getta 1a

Aktualna data i godzina: 2020-08-09 02:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Zgorzelec , ul. Bohaterów Getta 1a (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
07.08.2020, 01:00 0,8
07.08.2020, 02:00 0,8
07.08.2020, 03:00 0,9
07.08.2020, 04:00 0,7
07.08.2020, 05:00 0,6
07.08.2020, 06:00 0,5
07.08.2020, 07:00 0,5
07.08.2020, 08:00 0,6
07.08.2020, 09:00 0,5
07.08.2020, 10:00 0,5
07.08.2020, 11:00
07.08.2020, 12:00 0,5
07.08.2020, 13:00 0,4
07.08.2020, 14:00 0,4
07.08.2020, 15:00 0,3
07.08.2020, 16:00 0,2
07.08.2020, 17:00 0,2
07.08.2020, 18:00 0,2
07.08.2020, 19:00 0,2
07.08.2020, 20:00 0,2
07.08.2020, 21:00 0,3
07.08.2020, 22:00 0,5
07.08.2020, 23:00 0,8
08.08.2020, 00:00 1,2
08.08.2020, 01:00 0,8
08.08.2020, 02:00 0,5
08.08.2020, 03:00 0,6
08.08.2020, 04:00 0,5
08.08.2020, 05:00 0,5
08.08.2020, 06:00 0,4
08.08.2020, 07:00 0,4
08.08.2020, 08:00 0,4
08.08.2020, 09:00 0,4
08.08.2020, 10:00
08.08.2020, 11:00 0,5
08.08.2020, 12:00 0,4
08.08.2020, 13:00 0,3
08.08.2020, 14:00 0,3
08.08.2020, 15:00 0,3
08.08.2020, 16:00 0,2
08.08.2020, 17:00 0,2
08.08.2020, 18:00 0,3
08.08.2020, 19:00 0,3
08.08.2020, 20:00 0,3
08.08.2020, 21:00 0,4
08.08.2020, 22:00 0,5
08.08.2020, 23:00 0,6
09.08.2020, 00:00 0,6
Minimum 0,2
Maksimum 1,2
Średnia 0,5

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.