Dane pomiarowe tabele stacji Ciechocinek, ul. Tężniowa - Park Tężniowy - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ciechocinek , ul. Tężniowa - Park Tężniowy

Dane pomiarowe tabele stacji: Ciechocinek , ul. Tężniowa - Park Tężniowy

Aktualna data i godzina: 2019-07-18 19:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ciechocinek , ul. Tężniowa - Park Tężniowy (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
16.07.2019, 01:00 59 5,6 0,1
16.07.2019, 02:00 51 7,1 0,1
16.07.2019, 03:00 39 9,9 0,1
16.07.2019, 04:00 36 9,9 0,1
16.07.2019, 05:00 34 9,5 0,1
16.07.2019, 06:00 32 10,3 0,1
16.07.2019, 07:00 36 10,2 0,1
16.07.2019, 08:00 43 8,3 0,1
16.07.2019, 09:00 53 6 0,1
16.07.2019, 10:00 62 4,2 0,1
16.07.2019, 11:00 65 3,2 0,1
16.07.2019, 12:00 64 2,7 0,1
16.07.2019, 13:00 57 3,1 0,1
16.07.2019, 14:00 53 3,2 0,1
16.07.2019, 15:00 58 3,4 0,1
16.07.2019, 16:00 55 3,7 0,1
16.07.2019, 17:00 64 2,5 0,1
16.07.2019, 18:00 66 2,2 0,1
16.07.2019, 19:00 68 2 0,1
16.07.2019, 20:00 63 3,1 0,1
16.07.2019, 21:00 61 2,9 0,1
16.07.2019, 22:00 57 3,3 0,1
16.07.2019, 23:00 57 4 0,1
17.07.2019, 00:00 47 5,5 0,1
17.07.2019, 01:00 37 6,7 0,1
17.07.2019, 02:00 29 5,9 0,1
17.07.2019, 03:00 31 5,1 0,1
17.07.2019, 04:00 31 5,3 0,1
17.07.2019, 05:00 30 5,7 0,1
17.07.2019, 06:00 31 5,6 0,1
17.07.2019, 07:00 34 4,5 0,1
17.07.2019, 08:00 35 5 0,1
17.07.2019, 09:00 40 3,5 0,1
17.07.2019, 10:00 48 1,9 0,1
17.07.2019, 11:00 50 2 0,1
17.07.2019, 12:00 52 2 0,1
17.07.2019, 13:00 55 1,8 0,1
17.07.2019, 14:00 55 1,6 0,1
17.07.2019, 15:00 59 1,8 0,1
17.07.2019, 16:00 63 2,5 0,1
17.07.2019, 17:00 62 2,5 0,1
17.07.2019, 18:00 64 2,4 0,1
17.07.2019, 19:00 63 2,6 0,1
17.07.2019, 20:00 62 2,5 0,1
17.07.2019, 21:00 53 2,9 0,1
17.07.2019, 22:00 58 2,7 0,1
17.07.2019, 23:00 51 3,1 0,1
18.07.2019, 00:00 40 5,8 0,5
Minimum 1 1,6 0
Maksimum 90 24,1 0,6
Średnia 50,7 5,2 0,1

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.