Dane pomiarowe tabele stacji Ciechocinek, ul. Tężniowa - Park Tężniowy - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ciechocinek , ul. Tężniowa - Park Tężniowy

Dane pomiarowe tabele stacji: Ciechocinek , ul. Tężniowa - Park Tężniowy

Aktualna data i godzina: 2020-08-08 08:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Ciechocinek , ul. Tężniowa - Park Tężniowy (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
06.08.2020, 01:00 11 22,6 0,3
06.08.2020, 02:00 30 19,6 1,3
06.08.2020, 03:00 25 16,3 1,6
06.08.2020, 04:00 6 13,7 1,5
06.08.2020, 05:00 4 13,3 1,4
06.08.2020, 06:00 7 14 1,3
06.08.2020, 07:00 17 9 1,1
06.08.2020, 08:00 33 4,9 0,9
06.08.2020, 09:00 37 2,8 0,7
06.08.2020, 10:00 56 2,2 0,6
06.08.2020, 11:00 62 2,8 0,5
06.08.2020, 12:00 69 2,5 0,4
06.08.2020, 13:00 66 1,4 0,1
06.08.2020, 14:00 76 1,9 0,1
06.08.2020, 15:00 79 1,8 0,1
06.08.2020, 16:00 82 2,2 0,2
06.08.2020, 17:00 81 2,3 0,2
06.08.2020, 18:00 86 2,7 0,3
06.08.2020, 19:00 69 2,2 0,3
06.08.2020, 20:00 68 2,8 0,3
06.08.2020, 21:00 68 3,6 0,4
06.08.2020, 22:00 54 4,2 0,5
06.08.2020, 23:00 55 5,1 0,5
07.08.2020, 00:00 57 5,8 0,5
07.08.2020, 01:00 37 7,2 0,4
07.08.2020, 02:00 45 5,7 0,5
07.08.2020, 03:00 32 6,6 0,5
07.08.2020, 04:00 25 8,8 0,4
07.08.2020, 05:00 30 7,2 0,4
07.08.2020, 06:00 29 5,4 0,3
07.08.2020, 07:00 31 4,9 0,3
07.08.2020, 08:00 36 6,7 0,3
07.08.2020, 09:00 49 7,2 0,3
07.08.2020, 10:00 61 6,1 0,3
07.08.2020, 11:00 77 4,7 0,3
07.08.2020, 12:00 83 4 0,3
07.08.2020, 13:00 90 3 0,3
07.08.2020, 14:00 102 2,1 0,2
07.08.2020, 15:00 107 2,1 0,1
07.08.2020, 16:00 108 2,7 0,1
07.08.2020, 17:00 106 3 0,2
07.08.2020, 18:00 107 2,9 0,3
07.08.2020, 19:00 104 2,3 0,3
07.08.2020, 20:00 91 2,8 0,4
07.08.2020, 21:00 79 4 0,5
07.08.2020, 22:00 69 5,9 0,6
07.08.2020, 23:00 54 8,8 0,5
08.08.2020, 00:00 38 16,2 0,6
Minimum 4 1,4 0,1
Maksimum 108 27,4 1,6
Średnia 53,3 7,6 0,5

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.