Dane pomiarowe tabele stacji Otwock, ul. Brzozowa 2 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2

Dane pomiarowe tabele stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2

Aktualna data i godzina: 2020-08-10 17:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Otwock , ul. Brzozowa 2 (strona 1 z 2 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
08.08.2020, 01:00 18,8 15,1 32,7 18,2 2,3 0,3
08.08.2020, 02:00 18,6 15,1 32,7 14,5 2,6 0,2
08.08.2020, 03:00 18,5 15,5 25,5 15,3 2,7 0,3
08.08.2020, 04:00 20,2 17,6 16,4 17,5 2,6 0,3
08.08.2020, 05:00 18,4 16,5 8 17,1 2,6 0,3
08.08.2020, 06:00 18,6 17,3 6,6 13,3 2,7 0,2
08.08.2020, 07:00 18,4 16,9 7,1 10,2 2,9 0,3
08.08.2020, 08:00 19,2 13 43 9,7 3 0,2
08.08.2020, 09:00 18,8 10,4 66,4 6,4 3 0,2
08.08.2020, 10:00 17,4 9,5 83 4,8 2,9 0,2
08.08.2020, 11:00 14,8 8,1 94,1 2,6 2,8 0,2
08.08.2020, 12:00 12,9 6,5 96 2,4 2,5 0,2
08.08.2020, 13:00 14,3 6,4 97,2 3 2,9 0,2
08.08.2020, 14:00 10,9 5,4 101,7 2,5 0,2
08.08.2020, 15:00 10,2 4,8 101,4 2,3 2,6 0,1
08.08.2020, 16:00 8,9 4,1 97,3 2,5 0,1
08.08.2020, 17:00 10,3 4,2 94,5 2,2 0,1
08.08.2020, 18:00 10,3 4,2 89,4 2,9 2,4 0,2
08.08.2020, 19:00 10,9 4,5 88,8 3,3 2,4 0,2
08.08.2020, 20:00 25,4 7,9 52,7 21,2 2,5 0,3
08.08.2020, 21:00 28,1 9,1 33,5 26 2,5 0,3
08.08.2020, 22:00 15,4 9,9 31,7 20,2 2,4 0,3
08.08.2020, 23:00 17,7 13,9 22,7 23,2 2,6 0,3
09.08.2020, 00:00 23,3 18,7 11,4 27 2,5 0,4
09.08.2020, 01:00 25,2 21,5 8,9 25,7 2,5 0,4
09.08.2020, 02:00 25,9 23 5,6 23,7 2,9 0,4
09.08.2020, 03:00 27,2 24,9 3,3 23,8 2,9 0,4
09.08.2020, 04:00 33,4 31,6 0,3 23,8 3,2 0,5
09.08.2020, 05:00 32,2 30,7 0,1 22,1 2,9 0,5
09.08.2020, 06:00 27,9 26,6 0,2 16,9 3,1 0,5
09.08.2020, 07:00 24 22,5 2,9 11,8 3,3 0,4
09.08.2020, 08:00 22,7 18,2 13,1 13,7 3,9 0,4
09.08.2020, 09:00 21,3 13,4 47,6 14,8 5,8 0,3
09.08.2020, 10:00 15 8,1 75,4 4,7 5 0,2
09.08.2020, 11:00 22 8,7 96,3 4,2 4,4 0,2
09.08.2020, 12:00 14,5 7,3 106,2 3,1 3,6 0,2
09.08.2020, 13:00 13,2 7 106 2,8 0,2
09.08.2020, 14:00 20,6 8,1 102,7 2,8 3 0,2
09.08.2020, 15:00 12,6 7,3 109,8 2,8 0,2
09.08.2020, 16:00 14,1 7,7 107 2,7 0,2
09.08.2020, 17:00 14,4 8 95,2 4,2 2,7 0,2
09.08.2020, 18:00 13,7 8,3 90,8 4,6 2,5 0,2
09.08.2020, 19:00 12,7 8,1 93,7 4,3 2,3 0,2
09.08.2020, 20:00 48,1 14,2 77,8 7,8 2,5 0,2
09.08.2020, 21:00 32,5 12,4 58,1 14,9 2,3 0,3
09.08.2020, 22:00 17,8 12,9 36,8 20,6 2,6 0,3
09.08.2020, 23:00 24,4 18 20,9 24,2 2,6 0,3
10.08.2020, 00:00 19,4 16,8 11,8 24 2,8 0,3
Minimum 8,1 4,1 0 2,1 2,2 0,1
Maksimum 48,1 31,6 109,8 27 5,8 0,5
Średnia 18,4 12,8 51,4 12,4 2,9 0,3

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.