Dane pomiarowe tabele stacji Otwock, ul. Brzozowa 2 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2

Dane pomiarowe tabele stacji: Otwock , ul. Brzozowa 2

Aktualna data i godzina: 2020-01-22 20:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Otwock , ul. Brzozowa 2 (strona 1 z 2)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
20.01.2020, 01:00 102,4 100,2 5,7 21,5 6,9 1,8
20.01.2020, 02:00 120,3 117,8 5,9 16,1 7,3 2,3
20.01.2020, 03:00 112,7 110,5 5,6 13,1 7,6 2,1
20.01.2020, 04:00 101,1 99,4 5,8 14,1 6,9 1,9
20.01.2020, 05:00 94 92,9 6,2 14,4 6,8 1,7
20.01.2020, 06:00 82,6 81,5 5,4 13,2 6,7 1,5
20.01.2020, 07:00 77,8 76,3 5,1 12,7 6,8 1,5
20.01.2020, 08:00 75,8 74,2 5 16,8 7,5 1,4
20.01.2020, 09:00 63,8 62,5 4,8 19,9 7,3 1,3
20.01.2020, 10:00 37,9 36,9 4,3 35,4 7 0,8
20.01.2020, 11:00 26,7 25,6 9,7 35,4 7,2 0,4
20.01.2020, 12:00 15,2 14,2 34,8 16,5 5,8 0,3
20.01.2020, 13:00 15,5 14,5 45,1 10,6 4,8 0,2
20.01.2020, 14:00 15,8 14,9 46 10,9 4,6 0,2
20.01.2020, 15:00 18,1 17,3 47,5 10,4 4,3 0,2
20.01.2020, 16:00 21 20,2 45 12,1 4,2 0,2
20.01.2020, 17:00 23,2 22,6 43 14,3 4 0,2
20.01.2020, 18:00 19,4 18,8 46,2 10,8 3,8 0,2
20.01.2020, 19:00 20,2 19,6 47,8 9,6 3,8 0,2
20.01.2020, 20:00 19,9 19,3 47,5 9,6 3,9 0,2
20.01.2020, 21:00 23,3 22,6 45,2 10,9 4,4 0,3
20.01.2020, 22:00 24,7 23,9 42,9 11,8 4,1 0,3
20.01.2020, 23:00 28,3 27,5 39,9 12,7 4,9 0,3
21.01.2020, 00:00 22,8 22,2 40,5 11,2 4,9 0,3
21.01.2020, 01:00 20,9 20,4 40,5 10,7 4,6 0,3
21.01.2020, 02:00 18,6 17,9 41,1 10,9 4,8 0,3
21.01.2020, 03:00 18,6 17,9 40,3 11,3 5,3 0,3
21.01.2020, 04:00 17,6 17,1 40,5 10,7 5,2 0,3
21.01.2020, 05:00 16,7 16,3 40,9 10,9 4,8 0,3
21.01.2020, 06:00 16,5 16 39,7 13,2 5,1 0,3
21.01.2020, 07:00 16,9 16,5 37,2 14,6 5,3 0,3
21.01.2020, 08:00 20,6 20,3 34,8 15,8 4,4 0,3
21.01.2020, 09:00 21,7 21,3 35,1 16,2 4,2 0,3
21.01.2020, 10:00 20,6 20,1 39 14,1 4,3 0,3
21.01.2020, 11:00 16,3 15,9 44,3 12,7 4,3 0,2
21.01.2020, 12:00 12,8 11,8 50,5 11,2 4,9 0,2
21.01.2020, 13:00 10,1 8,6 55,6 10,4 5,1 0,2
21.01.2020, 14:00 10,5 8,6 56,2 11,1 4,7 0,2
21.01.2020, 15:00 11,3 9,6 54,8 12,7 4,9 0,2
21.01.2020, 16:00 13,6 12 49,5 15,3 5,2 0,2
21.01.2020, 17:00 14,6 13,2 46 17 5,2 0,3
21.01.2020, 18:00 23,3 21,6 42,5 19,1 6 0,3
21.01.2020, 19:00 17,3 16,1 38,8 19,9 5,7 0,3
21.01.2020, 20:00 17,5 16,5 39,2 17 5,6 0,3
21.01.2020, 21:00 17,7 16,8 38,1 18 5,7 0,3
21.01.2020, 22:00 18,7 17,9 34,9 18,9 6,1 0,3
21.01.2020, 23:00 18,7 18,1 35,1 15,8 5,9 0,3
22.01.2020, 00:00 20 19,1 33,4 15,7 5,2 0,3
Minimum 7 6,6 4,3 9,6 3,8 0,2
Maksimum 120,3 117,8 56,2 35,4 12,7 2,3
Średnia 27,5 26,7 34,9 15,2 5,4 0,5

Stronicowanie

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.