Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2017-09-25 06:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Pokaż dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
25.09.2017, 01:00 19,4 38 5,7 3,5 0,4
25.09.2017, 02:00 16,8 38,6 5,5 2,8 0,4
25.09.2017, 03:00 21 37,4 6,1 2,9 0,4
25.09.2017, 04:00 24,6 32,5 7,2 2,6 0,4
25.09.2017, 05:00 21,3 28,4 9,2 2,6 0,4
25.09.2017, 06:00 27,9 12,9 2,5 0,5
25.09.2017, 07:00
25.09.2017, 08:00
25.09.2017, 09:00
25.09.2017, 10:00
25.09.2017, 11:00
25.09.2017, 12:00
25.09.2017, 13:00
25.09.2017, 14:00
25.09.2017, 15:00
25.09.2017, 16:00
25.09.2017, 17:00
25.09.2017, 18:00
25.09.2017, 19:00
25.09.2017, 20:00
25.09.2017, 21:00
25.09.2017, 22:00
25.09.2017, 23:00
26.09.2017, 00:00
Minimum 16,8 27,9 5,5 2,5 0,4
Maksimum 24,6 38,6 12,9 3,5 0,5
Średnia 20,6 33,8 7,8 2,8 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.