Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2017-07-23 18:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Pokaż dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
23.07.2017, 01:00 19 51,1 8,5 1,9 0 0,3
23.07.2017, 02:00 21,1 45 7,9 1,9 0 0,3
23.07.2017, 03:00 17,6 47,4 6,9 2 0 0,3
23.07.2017, 04:00 22,9 41,8 7,6 3,3 0 0,3
23.07.2017, 05:00 21,7 31,2 9,5 3,7 0 0,3
23.07.2017, 06:00 16,5 16,2 12,9 2,3 0 0,3
23.07.2017, 07:00 25,7 21,8 10,9 2,7 0,1 0,3
23.07.2017, 08:00 22,3 36,8 11,2 6,4 0 0,3
23.07.2017, 09:00 31,5 49,9 9,4 20,6 0 0,3
23.07.2017, 10:00 19,8 74,5 9,3 8,5 0 0,3
23.07.2017, 11:00 30,5 98,7 7,2 5 0 0,3
23.07.2017, 12:00 20,5 66 13 2,3 0 0,4
23.07.2017, 13:00 14,1 52,2 15,9 6,5 0,1 0,4
23.07.2017, 14:00 9,7 55,5 12,7 3,4 0 0,3
23.07.2017, 15:00 12 71,6 9 2,3 0 0,3
23.07.2017, 16:00 5,3 79,7 8,5 2 0 0,3
23.07.2017, 17:00 10 81,4 8,4 1,8 0 0,3
23.07.2017, 18:00 80,6 10,7 4,2 0 0,3
23.07.2017, 19:00
23.07.2017, 20:00
23.07.2017, 21:00
23.07.2017, 22:00
23.07.2017, 23:00
24.07.2017, 00:00
Minimum 5,3 16,2 6,9 1,8 0 0,3
Maksimum 31,5 98,7 15,9 20,6 0,1 0,4
Średnia 18,8 55,6 10 4,5 0 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.