Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2018-01-21 09:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Pokaż dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
21.01.2018, 01:00 64,6 13,4 31,1 12 5,8 0,8
21.01.2018, 02:00 68 15,5 27,5 8,7 4,8 0,9
21.01.2018, 03:00 72,7 12,6 27,5 7,1 4,6 0,8
21.01.2018, 04:00 77,6 8,2 32,3 7,3 0,9
21.01.2018, 05:00 72,1 8,4 33 7,4 0,8
21.01.2018, 06:00 64,5 8,7 31 5,9 4,5 0,7
21.01.2018, 07:00 68,1 4,8 34,9 8,4 4,6 0,8
21.01.2018, 08:00 84,8 4,3 35,2 8,1 5,1 0,9
21.01.2018, 09:00 5,2 32,4 14,3 5,4 0,9
21.01.2018, 10:00
21.01.2018, 11:00
21.01.2018, 12:00
21.01.2018, 13:00
21.01.2018, 14:00
21.01.2018, 15:00
21.01.2018, 16:00
21.01.2018, 17:00
21.01.2018, 18:00
21.01.2018, 19:00
21.01.2018, 20:00
21.01.2018, 21:00
21.01.2018, 22:00
21.01.2018, 23:00
22.01.2018, 00:00
Minimum 64,5 4,3 27,5 5,9 4,5 0,7
Maksimum 84,8 15,5 35,2 14,3 5,8 0,9
Średnia 71,6 9 31,7 8,8 5 0,9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.