Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2018-04-23 15:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
23.04.2018, 01:00 23,8 53,8 48,1 2 0,4
23.04.2018, 02:00 36 44,7 46,1 1,4 0,4
23.04.2018, 03:00 24 41,8 43,6 1,2 0,4
23.04.2018, 04:00 28,8 45,5 42,8 1,1 0,4
23.04.2018, 05:00 22,3 45,6 42,2 1,3 0,4
23.04.2018, 06:00 31,4 37,3 44 1,1 0,4
23.04.2018, 07:00 25,6 45,3 44,1 1,2 0,4
23.04.2018, 08:00 20,1 48,4 47,6 1,9 0,4
23.04.2018, 09:00 31,5 34,8 47 1,7 0,4
23.04.2018, 10:00 32,4 36,4 44 2,3 0,4
23.04.2018, 11:00 49,9 49,9 43,8 3 0,4
23.04.2018, 12:00 46,6 84,4 50,9 7,1 0,4
23.04.2018, 13:00 36,1 110,8 41,5 3,5 0,4
23.04.2018, 14:00 34,3 120,9 42,9 2,3 0,5
23.04.2018, 15:00 93,7 66,3 1 0,5
23.04.2018, 16:00
23.04.2018, 17:00
23.04.2018, 18:00
23.04.2018, 19:00
23.04.2018, 20:00
23.04.2018, 21:00
23.04.2018, 22:00
23.04.2018, 23:00
24.04.2018, 00:00
Minimum 20,1 34,8 41,5 1 0,4
Maksimum 49,9 120,9 66,3 7,1 0,5
Średnia 31,6 59,6 46,3 2,1 0,4
Klauzula informuj�ca o udzieleniu dost�pu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystaj�c z danych, informacji i materia��w zawartych na niniejszej stronie, akceptuj� Pa�stwo Zasady korzystania z informacji udost�pnianych w serwisie.