Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2018-10-20 08:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
20.10.2018, 01:00 45,5 24,2 10,9 2,5 0,4 0,2
20.10.2018, 02:00 38 18 12,8 2,5 0,3 0,2
20.10.2018, 03:00 31,2 9,8 18,9 2,9 0,4 0,2
20.10.2018, 04:00 34,7 9,3 19,4 3 0,5 0,2
20.10.2018, 05:00 25,6 17,3 13,5 2,7 0,5 0,2
20.10.2018, 06:00 23,4 25,2 12,3 2,8 0,4 0,2
20.10.2018, 07:00 19,9 17,9 3,1 0,4 0,2
20.10.2018, 08:00
20.10.2018, 09:00
20.10.2018, 10:00
20.10.2018, 11:00
20.10.2018, 12:00
20.10.2018, 13:00
20.10.2018, 14:00
20.10.2018, 15:00
20.10.2018, 16:00
20.10.2018, 17:00
20.10.2018, 18:00
20.10.2018, 19:00
20.10.2018, 20:00
20.10.2018, 21:00
20.10.2018, 22:00
20.10.2018, 23:00
21.10.2018, 00:00
Minimum 23,4 9,3 10,9 2,5 0,3 0,2
Maksimum 45,5 25,2 19,4 3,1 0,5 0,2
Średnia 33,1 17,7 15,1 2,8 0,4 0,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.