Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Detailed information about the station: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Actual date and hour: 2018-07-21 15:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Table with measurement data

Table with measurement data Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (page 1 of 1)
Pollution PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Unit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
21.07.2018, 01:00 41.2 1.6 59.1 2.3 0.5 0.5
21.07.2018, 02:00 33.1 0.2 49.5 1.5 0.5 0.4
21.07.2018, 03:00 31.1 44.3 1.6 0.4 0.4
21.07.2018, 04:00 33.5 0.3 41.6 1.5 0.5 0.4
21.07.2018, 05:00 23.8 34.5 1.5 0.5 0.4
21.07.2018, 06:00 38.8 1.6 25.2 1.7 0.6 0.4
21.07.2018, 07:00 44.4 3.7 30.7 2 0.7 0.5
21.07.2018, 08:00 40.7 10.4 32.5 2.4 0.6 0.5
21.07.2018, 09:00 37.3 44.3 29.2 3.3 0.5 0.4
21.07.2018, 10:00 35.7 68.8 23.5 3.3 0.3 0.4
21.07.2018, 11:00 30.6 111.1 12.1 2.2 0.2 0.3
21.07.2018, 12:00 26.6 138.7 8 2.3 0.1 0.3
21.07.2018, 13:00 25 146.2 9.2 2.7 0.1 0.3
21.07.2018, 14:00 24.1 144 9.4 2.3 0.1 0.3
21.07.2018, 15:00 143.6 9.9 1.9 0.2 0.3
21.07.2018, 16:00
21.07.2018, 17:00
21.07.2018, 18:00
21.07.2018, 19:00
21.07.2018, 20:00
21.07.2018, 21:00
21.07.2018, 22:00
21.07.2018, 23:00
22.07.2018, 00:00
Minimum 23.8 0.2 8 1.5 0.1 0.3
Maximum 44.4 146.2 59.1 3.3 0.7 0.5
Average 33.3 62.7 27.9 2.2 0.4 0.4
Klauzula informuj�ca o udzieleniu dost�pu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystaj�c z danych, informacji i materia��w zawartych na niniejszej stronie, akceptuj� Pa�stwo Zasady korzystania z informacji udost�pnianych w serwisie.