Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2018-03-19 07:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Pokaż dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
19.03.2018, 01:00 31,2 79,6 7,2 7,7 2,1 0,5
19.03.2018, 02:00 19,2 76,3 8,5 5,8 1,9 0,4
19.03.2018, 03:00 16,1 75,5 7 5 1,7 0,4
19.03.2018, 04:00 27,4 71 8,9 7,8 1,8 0,5
19.03.2018, 05:00 35,3 66,7 11,7 9,5 2,2 0,5
19.03.2018, 06:00 37,9 57,1 19,6 9,6 5,5 0,6
19.03.2018, 07:00 53,2 21,6 9,4 5,5 0,6
19.03.2018, 08:00
19.03.2018, 09:00
19.03.2018, 10:00
19.03.2018, 11:00
19.03.2018, 12:00
19.03.2018, 13:00
19.03.2018, 14:00
19.03.2018, 15:00
19.03.2018, 16:00
19.03.2018, 17:00
19.03.2018, 18:00
19.03.2018, 19:00
19.03.2018, 20:00
19.03.2018, 21:00
19.03.2018, 22:00
19.03.2018, 23:00
20.03.2018, 00:00
Minimum 16,1 53,2 7 5 1,7 0,4
Maksimum 37,9 79,6 21,6 9,6 5,5 0,6
Średnia 27,8 68,5 12,1 7,8 3 0,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.