Dane pomiarowe tabele stacji Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Dane pomiarowe tabele stacji: Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12

Aktualna data i godzina: 2017-09-23 22:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Pokaż dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Legnica , al. Rzeczypospolitej 10/12 (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
23.09.2017, 01:00 41,6 1,8 31,2 3,5 0,6
23.09.2017, 02:00 29,6 4,9 25,2 2,8 0,4
23.09.2017, 03:00 29,9 13,9 17,7 2,9 0,4
23.09.2017, 04:00 23,7 14,9 15 3 0,3
23.09.2017, 05:00 23,6 14,9 15,1 2,8 0,3
23.09.2017, 06:00 25,7 13,7 17,1 2,9 0,3
23.09.2017, 07:00 21,8 11,4 23,4 3,1 0,3
23.09.2017, 08:00 21,7 11,2 26,9 3,2 0,3
23.09.2017, 09:00 25,8 21 24,4 3,4 0,3
23.09.2017, 10:00 21,4 18,4 25,9 3,6 0,4
23.09.2017, 11:00 30,9 23 21,5 3,2 0,4
23.09.2017, 12:00 25,6 37,1 17,3 3,8 0,3
23.09.2017, 13:00 23,8 36,9 18,8 3,8 0,3
23.09.2017, 14:00 21,5 33,7 18,5 3,4 0,4
23.09.2017, 15:00 27,1 30,7 18,5 2,9 0,4
23.09.2017, 16:00 12 31,8 17 2,5 0,4
23.09.2017, 17:00 15,1 33,3 16,1 2,8 0,4
23.09.2017, 18:00 16,6 31,4 17 2,6 0,4
23.09.2017, 19:00 12,4 29,1 19,3 2,4 0,4
23.09.2017, 20:00 9,8 27,8 17,2 2,3 0,4
23.09.2017, 21:00 25,8 18,2 2,1 0,4
23.09.2017, 22:00
23.09.2017, 23:00
24.09.2017, 00:00
Minimum 9,8 1,8 15 2,1 0,3
Maksimum 41,6 37,1 31,2 3,8 0,6
Średnia 23 22,2 20,1 3 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.